Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Apel o szczepienia dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych

Branżowa komisja dialogu społecznego ds. edukacji zwróciła się do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z apelem, aby w dostępie do dobrowolnych szczepień przeciw wirusowi COVID-19 na równi z nauczycielami potraktować edukatorów, animatorów, instruktorów harcerskich, wychowawców kolonijnych, psychologów i trenerów kompetencji społecznych pracujących w organizacjach pozarządowych, realizujących programy w placówkach oświatowych, a w miarę możliwości także na uczelniach, w instytucjach kultury i w terenie.

"Szanowny Panie Ministrze, 

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zwraca się, w imieniu szerokiego grona organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, wychowaniem i pomocą psychologiczną, w bardzo pilnej sprawie. Rozważenie tej kwestii, i zgodne z zaproponowanym rozwiązaniem podjęcie jej, będzie w naszym przekonaniu kolejnym istotnym elementem łączącym:

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 i wzrostu zachorowalności w społeczeństwie polskim;

utrzymanie wsparcia ze strony organizacji pozarządowych dla placówek oświatowych, w obecnym okresie przedszkoli publicznych i klas I-III, w zakresie realizowanej przez nie podstawy programowej i programów ją wzbogacających;

wsparcie organizacji pozarządowych w stanie epidemii w możliwości realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji, wychowania i pomocy psychologicznej;

niedopuszczenie do utraty pracy znacznej liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, polegających na pracy na żywo w placówkach edukacyjnych i innych miejscach pracy z dziećmi i młodzieżą;

organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, chociażby w okrojonym zakresie.

Prosimy o potraktowanie na równi z nauczycielami – edukatorów, animatorów, instruktorów harcerskich, wychowawców kolonijnych, psychologów i trenerów kompetencji społecznych pracujących w organizacjach pozarządowych, realizujących programy w placówkach oświatowych, a gdy będzie to możliwe na uczelniach, w instytucjach kultury, w terenie i objęcie dobrowolnymi szczepieniami tej grupy osób. 

Osoby z w/w grupy prowadzą na żywo w placówkach publicznych lub w innych miejscach pracy z dziećmi i młodzieżą stałe lub cykliczne zajęcia. Przemieszczają się pomiędzy różnymi placówkami, np. na przestrzeni jednego tygodnia prowadzą zajęcia w pięciu różnych przedszkolach i są w związku z tym wystawione na jeszcze większe ryzyko zarażenia wirusem niż nauczyciele pracujący tylko z dziećmi danej placówki. 

Zdajemy sobie sprawę, że problematyczne może okazać się zweryfikowanie czy dana osoba rzeczywiście prowadzi zajęcia na żywo w placówkach oświatowych, i w pozostałych w/w miejscach, w ramach realizowanych przez organizacje programów edukacyjnych i wychowawczych. Ale widzimy dość prosty sposób, czyli potwierdzenie ze strony organizacji lub placówki, że konkretna osoba prowadzi i będzie w ciągu najbliższych miesięcy prowadziła zajęcia na żywo i/lub opiekowała się dziećmi i młodzieżą, w tym w ramach dopuszczonych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Równocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że od momentu gdy tylko było to możliwe, placówki oświatowe zabiegają o możliwość prowadzenia przez organizacje zajęć na żywo. Organizacje mają wewnętrzne procedury przeciwdziałania, przygotowane w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwem Zdrowia, akceptowane przez placówki. Nasze sposoby prowadzenia zajęć z utrzymaniem reżimu sanitarnego są bardzo chwalone przez placówki. Specyfiką organizacji pozarządowych jest ogromna elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb placówek i różnych okoliczności. W obecnej sytuacji pandemii setki organizacji wykonuje ogromną pracę realizując dla dzieci, nauczycieli, rodziców i opiekunów programy edukacyjne i psychologiczne atrakcyjne i na wysokim poziomie merytorycznym, dostosowane  do stanu epidemii. Ale równocześnie podejmuje tę pracę ryzykując własnym zdrowiem. Przy tym, jak wynika z przeprowadzonych w kilkudziesięciu organizacjach wywiadów, większość edukatorów, animatorów i psychologów kwalifikuje się do szczepień w grupie IV. Można zatem to przyjąć jako uogólnienie dla większości organizacji. Ponadto, pomimo, że to dopiero m-c luty, to my od dłuższego czasu przygotowujemy się do organizacji bezpiecznych wakacji dla dzieci i młodzieży. Wiemy, że bez zaszczepionej kadry, będzie to bardzo trudne. A chcielibyśmy, by po miesiącach zdalnego nauczania, braku ferii zimowych, udało się w jakimś zakresie zrealizować wypoczynek letni nad morzem, 
na Mazurach czy w górach.

Z najnowszych informacji wiemy, że dzięki inicjatywie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w 22 lutego 2021 r. rozpoczęła się rejestracja na szczepienia pracowników placówek wsparcia dziennego, czyli pracowników świetlic terapeutycznych. Ufamy, że podobnie będą mogły zostać potraktowane osoby, których dotyczy nasza prośba.

Proszę nie pomyśleć Panie Ministrze, że uważamy się za grupę pominiętą przy podejmowaniu decyzji w sprawie kolejności szczepień i wydaniu odpowiednich przepisów regulujących program szczepień. My też dopiero teraz, po dwóch miesiącach od rozpoczęcia realizacji programu szczepień, doszliśmy w obrębie trzeciego sektora, do tego że jest to bardzo pilna potrzeba. I dlatego właśnie z prośbą o jej podjęcie zwracamy się do Szanownego Pana Ministra.

Mamy oczywiście za sobą głos poparcia ze strony nauczycieli placówek, instytucji zlecających organizacjom realizację zadań publicznych. Organizacje pozarządowe są stałym i bardzo istotnym elementem wspierającym edukację i wychowanie w naszym kraju, za sprawą swojej elastyczności, zwłaszcza bardzo istotnej w obecnym trudnym okresie pandemii. 

Do wiadomości:

Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki

Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek

Przewodniczący Rady Medycznej – Andrzej Horban

Z wyrazami szacunku,

Prezydium Branżowej Komisji ds. Edukacji 
przy Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy"


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl