Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
NGO dla wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu

Trwa nabór wniosków w ramach programu LIFE skierowany do organizacji pozarządowych. Można ubiegać się o dofinansowanie na działania takie jak: kampanie informacyjne, udział w konsultacjach społecznych, szkolenia, wymianę dobrych praktyk, analizy, mobilizacja wolontariuszy.


Wniosek musi zostać złożony przez jedną organizację pozarządową typu non-profit, działającą głównie w dziedzinie środowiska i / lub działań klimatycznych i ma siedzibę w państwie członkowskim UE. Wnioskodawca musi wykazać swój status prawny potwierdzający rejestrację w UE przed 1 stycznia 2018 r. Ponadto, w zależności od liczby ludności kraju, w którym ma siedzibę, wnioskodawca musi wykazać zdolność do działania na poziomie krajowym i / lub przynajmniej na poziomie regionalnym.

W ramach zaproszenia do składania wniosków można ubiegać się o dofinansowanie na działania typowe dla organizacji pozarządowych, które przyczynią się do wzmocnienia wiedzy i wzmocnienia pozycji społeczeństwa obywatelskiego w celu integracyjnego wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie krajowym. Obejmuje takie działania jak: kampanie informacyjne, udział w konsultacjach społecznych; współpracę i budowanie koalicji z innymi organizacjami; opracowywanie stanowisk, organizowanie konferencji, seminariów; działania szkoleniowe; działania uświadamiające; działania mające na celu tworzenie i doskonalenie sieci, wymianę dobrych praktyk; badania, analizy, mapowanie działań, konkretne działania wdrożeniowe, mobilizacja wolontariuszy itp.

Termin na składanie wniosków mija 31 marca 2021r. o godz. 17:00.

źródło: Samorząd Województwa Śląskiego

Linki do stron zewnętrznych

Szczegółowe informacje (regulamin naboru oraz załączniki wymagane do złożenia wniosku)

Informacje na temat Programu LIFE (w języku angielskim).


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl