Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością - projekt stowarzyszenia Yava

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dla kogo został przygotowany projekt?

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wspieranie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami o znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Kto może skorzystać z projektu

Projekt zakłada objęcie wsparciem świadczenia usług opieki wytchnieniowej 80  członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, z czego:

 • 50 członków rodzin – dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, dla których usługa opieki wytchnieniowej będzie świadczona przy udziale środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu
 • 30 członków rodzin – osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla których usługa opieki wytchnieniowej będzie realizowana przy udziale środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu.
 • W ramach Programu świadczeniem usług opieki wytchnieniowej objęty może zostać członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, zamieszkujący na terenie gminy i miasta Częstochowa oraz powiatu częstochowskiego.

W jaki sposób udzielana jest pomoc

 

 • Projekt pozwala na czasowe odciążenie z codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki i zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (240 godz.):  miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (14 dni)
  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej ( 20 godz.) poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
 • W ramach projektu możliwe jest skorzystanie ze wsparcia psychologicznego i terapeutycznego w celu ograniczenia wpływu obciążeń psychofizycznych wiążących się ze sprawowaniem opieki
 • Uzupełnienie wiedzy w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną przez naukę technik wspomagania, pielęgnacji prowadzenia działań rehabilitacji.

 

Termin realizacji projektu

Projekt „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” realizowany jest od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Kontakt w celu uzyskania informacji/zgłoszenia:
Pani Monika Podgórska
tel. 531 084 020
mail: biuro.yava@gmail.com

Dokumenty do pobrania

Karta oceny – Opieka wytchnieniowa 2021Pobierz

Karta zgłoszeniowa – Opieka wytchnieniowa 2021Pobierz

Wywiad – uczestnik – Opieka wytchnieniowa 2021Pobierz

Regulamin – Opieka wytchnieniowa 2021PobierzPozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl