Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Śląskie pomaga - dofinansowanie działań na rzecz ograniczania skutków epidemii

Dodatkowy nabór wniosków od partnerów na dofinansowanie działań na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2. Wnioski przyjmowane są od dnia 9 lutego aż do wyczerpania środków.

Województwo Śląskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje projekt „ŚLĄSKIE POMAGA”, nr WND-RPSL.09.02.08-24-02B9/20 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.8. Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny

Cel projektu:

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 tj. mieszkańców i pracowników 183 placówek opieki całodobowej, DPS, ZOL i ZOP funkcjonujących na terenie woj. śląskiego w okresie II.2020 r. - V.2021 r.

Działania:

  1. Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych realizujących usługi w placówkach opieki całodobowej
  2. Doposażenie stanowiska pracy realizatorów usług, w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirus SARS- COV- 2
  3. Doposażenie miejsc świadczenia usług w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS- COV- 2
  4. Uruchomienie i prowadzenie linii SENIOR- FON
  5. Zakup usługi „Miejsc czasowego pobytu” dla mieszkańców DPS celem diagnostyki COVID-19.

Termin realizacji: 2020-02-01 – 2021-05-31

Wysokość dofinansowania: 15 174 788,53 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 12 898 570,25 zł

źródło: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl