Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Ruszają szczepienia pracowników placówek pieczy zastępczej

Już w poniedziałek 8 lutego ruszają zgłoszenia pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz pracowników placówek pieczy zastępczej w ramach pierwszego etapu Narodowego Programu Szczepień. – Bardzo zależy nam, by pracownicy sprawujący opiekę nad dziećmi byli bezpieczni, a dzieci miały zapewnioną opiekę – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szczepienia ruszą już w piątek 12 lutego.

Dzisiaj w Polsce działa 5 tys. żłobków i klubów dziecięcych oraz blisko 1,8 tys. dziennych opiekunów.

Funkcjonuje również ponad 1,2 tys. instytucji pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne)

– Pracownicy tych placówek ze względu na swoje bezpośrednie, codzienne kontakty z dziećmi są szczególnie narażeni na zakażenie, dlatego tak zależało nam na objęciu ich szczepieniami w ramach pierwszego etapu Narodowego Programu Szczepień – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kiedy rozpoczną się zgłoszenia?

W poniedziałek 8 lutego br. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa udostępniło specjalny formularz rejestracyjny, za pośrednictwem którego dyrektorzy placówek zgłoszą na szczepienia chętnych pracowników. Formularz jest dostępny pod adresem: https://szczepieniazlobki.rcb.gov.pl

Jakie informacje należy podać?

W formularzu należy wskazać podstawowe dane podmiotu, nazwisko dyrektora placówki oraz pracowników zgłaszających się na szczepienia, a także województwo, powiat i gminę, w której działa dana placówka.

Następnie należy wybrać preferowany punkt szczepień w obrębie województwa, w którym funkcjonuje dana instytucja opieki.

W formularzu wpisuje się także liczbę zgłaszanych pracowników i dane każdego pracownika – imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – jej datę urodzenia oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego, paszportu).

Formularz akceptuje tylko pracowników z roczników 1962-1999. Dla osób po 60 roku życia przewidziane będzie odrębne szczepienie.

Cała procedura zgłoszenia jest prosta i intuicyjna.

Czy pracownik musi sam się gdzieś zarejestrować?

Pracownik musi poinformować o chęci zaszczepienia się dyrektora placówki, w której jest zatrudniony. Nie musi wypełniać żadnych dodatkowych formularzy, dzwonić na infolinię czy wysyłać sms. – zrobi to za niego dyrektor placówki. W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, pracownik ten otrzyma informacje, kiedy i gdzie ma przyjechać na szczepienie.

Do kiedy trwają zgłoszenia? Kiedy rozpoczną się szczepienia?

Formularz trzeba wypełnić do środy 10 lutego br., a szczepienia rozpoczną się już w piątek 12 lutego.

W dniu wyznaczonego terminu pracownik musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

Formularz rejestracyjny na stronie RCB

źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl