Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
XIII edycja programu grantowego „Patriotyzm jutra”

Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do XIII edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm jutra” 2021. Tak jak w latach poprzednich ma on na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

To tylko przykłady działań, których katalog – choć zamknięty – daje możliwość realizacji przedsięwzięć bardzo różnorodnych, zarówno w swej tematyce jak i formie. Działania te mogą mieć  zarówno oddziaływanie ogólnopolskie, jak i lokalne, skierowane do lokalnej społeczności odbiorców, którzy interesują się przeszłością swojej małej ojczyzny.

Do składania wniosków zapraszamy m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich. Mamy nadzieję, że różnorodność podmiotów uprawnionych do składania wniosków pozwoli dotrzeć do możliwie szerokiego grona odbiorców i zaowocuje ciekawymi i innowacyjnymi projektami angażującymi lokalne społeczności we wszystkich rejonach Polski.

ZADANIA KWALIFIKOWANE DO DOFINANSOWANI

1. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań,także tych odbywających się częściowo lub w całości w formie online, do których należą:

a) działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie i interakcję, m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc.;

b) wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący;

c) działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii przede wszystkim historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków;

d) projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii;

e) tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych,które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie, kształtują krytyczny stosunek do wydarzeń

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Realizacji zadań określonych w ust. 1 może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji (np. katalogu do wystawy), audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej. Działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu zadania.Wykluczona jest odpłatna dystrybucja publikacji, aplikacji mobilnej czy nagrań towarzyszących realizacji zadania w trakcie i po jego zakończeniu.Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia na początku i końcu ww. materiału (np. na pierwszej i ostatniej stronie publikacji)napisu „Egzemplarz bezpłatny”.

3. W ramach programu nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących część prac nad realizacją publikacji i nagrań, o których mowa w ust. 2, w wyniku których w terminie realizacji zadania nie powstanie finalna publikacja/nagranie. Zakres wyłączeń precyzuje Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Zaktualizowany regulamin konkursu znacznie różni się od regulaminu z lat poprzednich. Dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się zarówno z aktualnym regulaminem, jak i dodatkowymi materiałami, które, mamy nadzieję, ułatwią Państwu przygotowanie aplikacji.

Tegoroczny nabór wniosków odbywa się poprzez system https://formularze.patriotyzmjutra.pl/ i  zakończy się 3 marca 2021 roku o godzinie 23:59.

„Patriotyzm Jutra” realizowany jest od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2020 rozdysponowano 32 mln złotych i dofinansowano ponad 1300 projektów. Zgłoszono blisko 10 000 projektów z całej Polski.

W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 120 projektów. Były to projekty poświęcone bardzo różnorodnym dziedzinom historii: historii politycznej, gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii społecznej, historii życia codziennego. Ze względu na sytuację pandemiczną duża część projektów była realizowana głównie on-line.

Pokaż stronę programu

źródło: ww.ngo.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl