Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Projekt "Nowe Horyzonty Seniora"

Projekt „Nowe Horyzonty Seniora” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w obszarze osi priorytetowej IX Włączanie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Projekt będzie realizowany  w okresie od 01.11.2020 r. do 30.09.2022 r.

Projekt zakłada wsparcie dla 39 osób w wieku 60+ (26 kobiet i 13 mężczyzn), nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących m. Częstochowę, w okresie 1.11.2020-30.09.2022 r., w postaci:

• utworzenia Klubu Seniora –- jako miejsca spotkań, aktywizacji społecznej i kulturalnej osób w wieku senioralnym - 22 os.

• zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku senioralnym – 17 os. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogły w ramach projektu skorzystać z 2 h usług opiekuńczych świadczonych codziennie przez 7 dni w tygodniu a także dostarczanego codziennie dwudaniowego obiadu oraz usług towarzyszących takich jak usługi kosmetyczne lub fryzjerskie a także porady fizjoterapeutyczne, psychologiczne, dietetyczne i prawne.

Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu,

ul. Orzechowskiego 1 42-202 Częstochowa

telefonicznie: 791 314 690

lub pod adresem email: darsercaczwa@wp.pl

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl