Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nabór kandydatów na członków Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.

Rada Działalności Pożytku Publicznego prowadzi nabór kandydatów na członków Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. Jednym z obowiązków nałożonych na publicznych nadawców jest konieczność emitowania w ramach bezpłatnego czasu antenowego kampanii społecznych (spotów) przygotowywanych przez organizacje pożytku publicznego.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) jednostki publicznej radiofonii i telewizji są zobowiązani do nieodpłatnego promowania działalności organizacji pożytku publicznego. Zakres i sposób prezentowania tych treści jest ujęty w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2014 poz. 283 z późn. zm.).

Jednym z obowiązków nałożonych na publicznych nadawców jest konieczność emitowania w ramach bezpłatnego czasu antenowego kampanii społecznych (spotów) przygotowywanych przez organizacje pożytku publicznego. Jesienią 2011 roku RDPP, współpracując z przedstawicielami KRRiT, nadawcami oraz organizacjami pozarządowymi, przygotowała propozycję zasad, na jakich, w jej opinii, tego rodzaju kampanie powinny być emitowane na antenach nadawców publicznych. Zasady te zamieszczamy tutaj.

Praca w Komisji

Zadaniem Komisji jest opiniowanie kampanii społecznych przesyłanych przez OPP w celu podziału czasu antenowego przewidzianego na prowadzenie kampanii społecznych.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Radę są zobowiązani do przedstawiania Radzie raz na 2 miesiące informacji na temat pracy komisji i problemów związanych z realizacją kampanii społecznych w mediach publicznych, w tym odrzuconych przez media wniosków organizacji oraz będą zobowiązani do uczestnictwa w posiedzeniach zespołów problemowych Rady w celu udzielania informacji.

Praca w Komisji ma charakter społeczny. Spotkania Zespołu będą się odbywały nie częściej niż raz w miesiącu w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Kadencja trwa 2 lata.

W przypadku nie uczestniczenia wybranego kandydata w pracach i posiedzeniach komisji Rada zastrzega sobie prawo cofnięcia wskazania

Zgłaszanie kandydatów

Zapraszamy osoby zainteresowane reprezentowaniem organizacji pozarządowych w pracach Komisji do przesyłania zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Nabór do Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.” do dnia 3 lutego 2021 roku.

źródło: Komitet do Spraw Pożytku Publicznego


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl