Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs: Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 r".

Celem Programu jest:
1) zapewnienie zawodnikom z niepełnosprawnościami optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy;
2) zapewnienie zawodnikom udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych w celu osiągnięcia wysokich wyników sportowych, w tym uzyskania kwalifikacji paraolimpijskiej i do igrzysk głuchych;
3) zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
1) polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”;
2) organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu wyczynowego osób z niepełnosprawnościami, zwane dalej „organizacjami”.

W ramach Programu wyróżnia się następujące zadania:
1) przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;
2) przygotowanie i udział w igrzyskach głuchych;
3) przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Na realizację Programu Minister w 2021 r. przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. w wysokości: 23 000 000,00 zł.
W przypadku zmiany wysokości środków FRKF na realizację programu w stosunku do założonego planu Minister może odpowiednio ogłosić dodatkowy nabór wniosków lub zmniejszyć kwotę dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszego Programu do dnia 30 czerwca 2021 r. osobiście w siedzibie urzędu obsługującego Ministra w zakresie kultury fizycznej lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) na adres siedziby urzędu.
2. Wnioski o dodatkowe dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do dnia 30 listopada 2021 r. osobiście w siedzibie urzędu obsługującego Ministra w zakresie kultury fizycznej lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres siedziby urzędu.
3. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wnioskodawcy, nazwę komórki organizacyjnej oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Pokaż stronę programu

źródło: www. ngo.pl

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl