Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Ważne terminy dla organizacji pozarządowych

Ważne terminy dla organizacji pozarządowych do końca stycznia: PIT-y „pracownicze” wysyłamy elektronicznie oraz podatek od nieruchomości jeśli organizacje są właścicielem np. lokalu w budynku, ale także wtedy, gdy np. wynajmują lokal od samorządu.

Roczne deklaracje PIT - dla pracowników i dla US

Organizacja pozarządowa zatrudniająca pracowników lub współpracowników ma w styczniu ważne obowiązki związane z deklaracjami PIT. W 2021 r. deklaracje sporządzane są i wysyłane elektroniczne przez wszystkie zobowiązane organizacje.

Trzeci rok z rzędu NGO-sy wysyłają PIT-y „pracownicze” wyłącznie w formie elektronicznej. Ze względu na zbliżający się termin wysyłki deklaracji za ubiegły rok, przypominamy, jak zrealizować ten obowiązek.

Organizacje zatrudniające pracowników i współpracowników (na umowy o pracę, o dzieło, umowy-zlecenia) są traktowane tak samo, jak pozostałe podmioty zatrudniające. Organizacje-pracodawcy muszą więc przestrzegać wielu przepisów, np. Kodeksu pracy, odprowadzać składki i podatki, a także przesyłać deklaracje (o czym poniżej). Obowiązki NGO związane z zatrudnianiem opisujemy w PORADNIK.NGO.PL, w dziale Zatrudnianie w NGO i wolontariat.

Organizacja pozarządowa (płatnik) zatrudniająca pracowników (na etat) albo współpracowników (na umowę-zlecenie, umowę o dzieło) przez cały rok, na bieżąco odprowadza do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od umów zawartych z pracownikami i współpracownikami.

Po zakończeniu roku NGO sporządza deklaracje PIT zawierające informacje o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Najczęściej są to:

  • PIT-4R – roczna zbiorcza deklaracja o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy)
  • PIT-8AR – roczna zbiorcza deklarację o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na zryczałtowany podatek od osób fizycznych (Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym)
  • PIT-11 – roczna deklaracja dla każdej zatrudnionej osoby zawierającą informacje o podatku dochodowym od osób fizycznych (Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy).

PIT-y pracownicze wysyłamy do urzędu skarbowego tylko w formie elektronicznej

Co to jest forma elektroniczna PIT-ów pracowniczych?

Organizacja pozarządowa może wysłać deklarację elektronicznie poprzez:

Zobacz informacja o sposobach wysyłania elektronicznych deklaracji na stronie Ministerstwa Finansów - https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/jak-zlozyc-e-deklaracje/

Podpis elektroniczny na deklaracji

Do wysyłania deklaracji PIT w formie elektronicznej konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Koszt „wyrobienia” takiego podpisu to ok. kilkaset zł.

O wysłanie elektronicznych PIT-ów można też poprosić biuro księgowe (zlecić). Koszty mogą okazać się mniejsze niż przy wykupieniu podpisu.

Wysyłka PIT-ów ze wsparciem biura księgowego

Co zrobić gdy organizacja rozlicza się samodzielnie, nie ma podpisu elektronicznego, a ma tylko kilka PIT-ów do wysłania? Rozsądnym wyjściem w takiej sytuacji wydaje się skorzystanie z usług biura księgowego, w którym zwykle są osoby mające płaty podpis kwalifikowany.

Możliwe są tu dwie możliwości:

  1. biuro na podstawie przekazanych przez organizację informacji, z pomocą używanego przez nie oprogramowania, sporządza deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i korzystając z podpisu kwalifikowanego wysyła jej do fiskusa.
  2. organizacja sama sporządza deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 używając formularzy z portalu podatkowego, przekazuje je wypełnione do biura i biuro wysyła je (https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/jak-zlozyc-e-deklaracje/), podpisując posiadanym płatnym podpisem kwalifikowanym.

Druga opcja powinna być tańsza: praca biura sprowadza się tu do wysyłki dostarczonych dokumentów. W pierwszej dochodzi użycie profesjonalnego oprogramowania i praca polegająca na wpisaniu danych zatrudnionych osób i składowych wynagrodzeń.

W jednym i drugim przypadku wysyłka musi być poprzedzone upoważnieniem konkretnej osoby z biura, która podpisze i wyśle deklaracje organizacji. Upoważnienie takie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym. Można to zrobić w formie tradycyjnej – papierowej lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (druk UPL-1). Wysyłka musi być dokonana do końca stycznia (zobacz terminy poniżej), a trzeba się liczyć się z tym, że rejestracja upoważnień w systemie fiskusa może potrwać. Procedury tej nie powinniśmy więc odkładać do ostatniej chwili!

Upoważnienie do wysyłki elektronicznej: https://www.podatki.gov.pl/pelnomocnictwa/formularze-pelnomocnictwa/

Terminy wysłania deklaracji: do US w styczniu

Termin złożenia deklaracji PIT (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11) elektronicznie do urzędu skarbowego mija 31 stycznia.

Ponieważ w 2021 roku 31 stycznia wypada w niedzielę, termin ten jest przesunięty na kolejny dzień roboczy – ostatnim dniem na wysyłkę PIT-ów jest więc w tym roku 1 lutego.

Terminy wysłania deklaracji: do pracowników w lutym

Organizacja pozarządowa wysyła też PIT-11 swoim pracownikom i współpracownikom (a więc także osobom, z którymi podpisywała umowy - zlecenia i umowy o dzieło). W tym przypadku nie obowiązuje forma elektroniczna – deklarację można też przekazać na papierze (dogodną formę ustalają zainteresowane strony).

Termin przekazania deklaracji pracownikowi mija 1 marca 2021 r. Formalnie przekazujemy deklaracje do końca lutego, ale ostatni dzień lutego wypada w tym roku w niedzielę, więc realizację tego obowiązku znów (podobnie jak w przypadku deklaracji styczniowych) przesuwamy na najbliższy dzień roboczy.

Podatek od nieruchomości. Wyślijcie deklarację do końca stycznia!

Organizacje pozarządowe płacą podatek od nieruchomości, jeśli są właścicielem np. lokalu w budynku, ale także wtedy, gdy np. wynajmują lokal od samorządu. W związku z tym co roku, w styczniu, muszą podatek od nieruchomości policzyć i złożyć odpowiednią deklarację w swoim urzędzie gminy. Zostało kilka dni na realizację tego obowiązku!

Podatek od nieruchomości to jeden ze styczniowych obowiązków, o których nie może zapomnieć organizacja pozarządowa. Ustal, czy obowiązek dotyczy twojej NGO, złóż deklarację, zapłać podatek!

Termin na złożenie deklaracji w 2021 roku

Roczna deklaracja dotycząca podatku od nieruchomości składana jest do 31 stycznia. Ponieważ jednak w 2021 r. termin ten wypada w niedzielę, jest on przesuwany na następny dzień roboczy – czyli na 1 LUTEGO.

więcej w PORADNIK.NGO.PL

źródło: ngo.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl