Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Ostoja” - podsumowanie działań

Działalność bieżąca Stowarzyszenia to cotygodniowe spotkania w lokalu Klubu: poniedziałek – grupa wsparcia, czwartek – zajęcia z udziałem terapeuty-psychologa, również dla osób współuzależnionych. Spotkania terapeutyczne służyły dzieleniu się doświadczeniami w trzeźwym życiu, pomagając alkoholikom w chwilowych załamaniach, które mogą prowadzić do nawrotów picia.

W 2020 roku spotkania terapeutyczne odbywały się również w soboty i miały one na celu dzielenie się doświadczeniami w trzeźwym życiu pomagając alkoholikom w chwilowych załamaniach, które mogły prowadzić do nawrotów picia. Zmiana ta została wymuszona przez panująca pandemię Covid-19. Spotkania odbywały się wówczas w małych grupach z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników.

Zorganizowano szereg spotkań okolicznościowych typu: śledzik, jajko Wielkanocne, jubileuszowe rocznice, opłatek Wigilijny. Jednak w roku bieżącym z uwagi na COVID-19 niektóre spotkania nie odbyły się.

Kilka razy w roku (maj-wrzesień) odbyły się integracyjnych spotkania przy ogniskach, również organizowano jednodniowe wyprawy na Jurę Krakowsko-Częstochowską, z udziałem terapeuty.

W czerwcu 2020 grono członków Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Ostoja” wraz z rodzinami (20 osób) uczestniczyło w pobycie wypoczynkowo-terapeutycznym w Piwnicznej Zdrój, w Ośrodku Wypoczynkowym „Smrek” – wyjazd z udziałem terapeuty.

Jednocześnie Klub współpracował z Ośrodkami Terapii Uzależnień, Wspólnotami AA, Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym, a szczególnie z Klubami Abstynenckimi: „Północ”, „Wytrwałość”, „Rozsądek”. Większość spotkań (wiosna-jesień) odbywała się w ograniczonym gronie oraz on-line lub telefonicznie ze względu na panującą pandemię.

W październiku 2020 Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ostoja” zakupiło altanę, która w przyszłości będzie służyć do spotkań.Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl