Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
„Kulturalne pomosty” - program dotacyjny Instytutu Adama Mickiewicza

Wnioski do Programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” przyjmowane są do 31 stycznia br. Strategicznym celem Programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Program dotacyjny Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”, nabór na rok 2021, jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”. Adresowany jest do podmiotów prawa polskiego: organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu).

Dofinansowane mogą zostać wydarzenia kulturalne przygotowane we współpracy z partnerami z 20 krajów, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu, „Wytyczne programowe”. Współpraca z partnerem zagranicznym, w oparciu o potwierdzający ją dokument, jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie.

Program nie przewiduje refundacji kosztów, wydatki po stronie dofinansowania IAM będą uznawane od dnia decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Pula środków ogółem: 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł)

Kwota dotacji na zadanie: od 30 000,00 zł do 350 000,00 zł. Wymagany całkowity wkład własny:15 %.

Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ramach programu dotacyjnego realizowane będą projekty odwołujące się do kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do kontekstu historycznego, oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące Polskę jako kraj stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości.

W ramach programu przewiduje się następujące rodzaje zadań:
1) koncerty,
2) wystawy,
3) spektakle,
4) festiwale,
5) przeglądy,
6) pokazy,
7) warsztaty,
8) performance,
9) wydarzenia site specific,
10) prezentacje multimedialne,
11) wydarzenia interdyscyplinarne.

Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2021 r. do godziny 23:59:59.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Ustymowicz:
tel. +48 22 44 76 129;  e-mail: mustymowicz@iam.pl

Pokaż stronę programu


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl