Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Dzienny Klub "Pszczółki" podczas pandemii

Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, obowiązujących podczas pandemii odbyło się Mikołajkowe  spotkanie podopiecznych placówki wsparcia dziennego ,,Pszczółki’’, prowadzonej przez Fundację „Twój Rozwój”, działającą dla dzieci i młodzieży o różnej sprawności intelektualnej i fizycznej. Spotkanie odbyło się na Placu Biegańskiego.

Placówka wsparcia dziennego pod nazwą Klub ,,Pszczółki’’ prowadzona przez Fundację „Twój Rozwój” jest skierowana do dzieci i młodzieży oraz osób o różnej sprawności intelektualnej i fizycznej, w tym dorosłych. Placówka jest kontynuacją prowadzonych działań Świetlicy Integracyjnej „Pszczółki” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i sprawnej fizycznie, która powstała w 2003 r.

Działania w Klubie ukierunkowane są na zdolności i umiejętności wychowanków, a w szczególności potrzebę asymilacji z osobami pełnosprawnymi oraz wsparcie w procesie usamodzielniania się i wchodzenia w dorosłość. Zaangażowanie dzieci i młodzieży, w tym dorosłych w działania opiekuńczo-wychowawcze podczas zajęć wpływa m.in. na edukację, rozwój fizyczny, pomoc uczestnikom w ich codziennych zmaganiach, problemach i zwiększenie ich zaradności osobistej oraz poprawę relacji interpersonalnych w społeczeństwie. Uczestnicy zajęć mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności i pasji w drodze ku samodzielności. W placówce prowadzone są również działania animacyjne, które realizowane są  w ramach idei integracji uczestników przebywających w placówce i korzystających z zajęć.Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl