Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Można wysyłać propozycje projektów do Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuję, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), w której koordynację udziału Polski zapewnia Department Porządku Publicznego, rozpoczęła działania związane z przygotowaniem przyszłorocznej edycji dokumentu pn. Work Programme. Do 22 stycznia można wysyłać propozycje projektów.

Jednym z celów EUCPN jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania przestępczości, w tym realizowanych w tym obszarze projektów, co ma umożliwić partnerom znalezienie najbardziej odpowiednich form interwencji oraz zapewnienie wysokiego standardu stosowanych rozwiązań.
Mając to na uwadze, integralnym załącznikiem opracowywanego corocznie programu prac EUCPN (Work Programme) są wybrane formularze, zawierające przekazane przez Państwa Członkowskie informacje o projektach profilaktycznych realizowanych w danym roku w poszczególnych państwach, które mogą być traktowane jako przykłady dobrych praktyk w zakresie zapobiegania przestępczości. W celu umożliwienia nawiązania ewentualnych bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za poszczególne projekty, w formularzach zgłoszeniowych wymagane jest podanie danych kontaktowych, które zostaną zamieszczone w Work Programme, opublikowanym w języku angielskim na stronie internetowej EUCPN (https://eucpn.org).

Zgłaszane projekty powinny być realizowane w 2021 r., przy czym mogą być to zarówno nowe działania, rozpoczynające się w 2021 r., jak i projekty rozpoczęte wcześniej, ale kontynuowane w 2021 r.

W ostatnim okresie EUCPN kładzie szczególny nacisk na tzw. evidence based approach – tj. zapewnienie promowania projektów, co do których istnieją dowody, że są one skuteczne (np. kontynuacji projektów przynajmniej częściowo pozytywnie zewaluowanych lub opartych na badaniach naukowych świadczących o skuteczności stosowanych metod), co znalazło swoje odzwierciedlenie w Strategii EUCPN na lata 2021-2025, dlatego również w kontekście Work Programme 2021 szczególnie poszukiwane są tego rodzaju inicjatywy, przy czym nie wyklucza się możliwości zgłaszania zupełnie nowych, nie ewaluowanych dotychczas przedsięwzięć.

Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w 2021 r. sprawować będą Portugalia oraz Słowenia. Priorytetami Prezydencji w ramach EUCPN będzie w przypadku Portugalii: Zapobieganie przemocy w związkach intymnych, co można intepretować również jako zapobieganie przemocy domowej/przemoc w rodzinie, natomiast w przypadku  Słowenii – Zapobieganie zastraszaniu nieletnich zarówno w Internecie, jak i poza nim. EUCPN pozostaje szczególnie zainteresowana realizowanym w 2021 roku w poszczególnych państwach projektami korespondującymi z tymi priorytetami, niemniej jednak również w tym przypadku inna tematyka nie wyklucza projektu z możliwości umieszczenia w Work Programme 2021.

W celu promowania polskich rozwiązań w obszarze zapobiegania przestępczości, wzorem ubiegłych lat MSWi A  zaprasza do nadsyłania propozycji projektów, które mogłyby zostać przekazane do wykorzystania w dokumencie przygotowywanym przez EUCPN.

Niezależnie od powyższego Ministerstwo informuję, że EUCPN zwróciła się jednocześnie z prośbą o przekazanie krótkiego (maksymalnie 150 słów na projekt) podsumowania w odniesieniu do zakończonych polskich  projektów ujętych w Work Programmme 2020 (dokument w j. angielskim w załączeniu – DPP MSWiA nie dysponuje inna wersją językowa niniejszej publikacji). Przekazane informacje zostaną wykorzystane w raporcie rocznym EUCPN za 2020 r.

Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych w niniejszym zakresie jest Pani Ilona Idzikowska – Naczelnik Wydziału w Departamencie Porządku Publicznego MSWiA, pełniąca rolę Krajowego Przedstawiciela w EUCPN (tel. 516 410 134). 

Jednocześnie  informujemy, że projekty przeznaczone do zgłoszenia do Work Programme 2021, opisane na załączonym formularzu zgłoszeniowym w języku angielskim, jak również informacje podsumowujące realizację projektów zakończonych w 2020 r., należy przesyłać do Departamentu Porządku Publicznego  MSWiA do 22 stycznia 2020  r.,na adres poczty elektronicznej: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl