Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Przyjmowanie zgłoszeń na prace społecznie użyteczne do 13 stycznia br

Informujemy o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń od organizacji pozarządowych oraz szkół zainteresowanych przyjęciem osób bezrobotnych na prace społecznie użyteczne (PSU). Prace społecznie użyteczne będą trwać w wymiarze 10 h tygodniowo tj. 40 godz. w miesiącu. Czas trwania PSU to 2 miesiące.

Organizacja PSU planowana jest w miesiącach letnich, z zastrzeżeniem sytuacji epidemicznej. O dokładnym terminie rozpoczęcia PSU podmioty przyjmujące zostaną powiadomione przez MOPS.

Podmiot przyjmujący (NGO lub szkoła) nie ponosi kosztów pracy skierowanej osoby bezrobotnej, ponieważ świadczenie dla osób bezrobotnych wypłacane jest przez MOPS.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w formie wypełnionej tabeli (druk w załączniku) do 13 stycznia 2021 r. poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: pjedrasiak@czestochowa.um.gov.pl

Zastrzegamy, że osoby bezrobotne kierowane będą zgodnie z kolejnością zgłoszeń zainteresowanych podmiotów przyjmujących.

Więcej informacji na temat prac społecznie użytecznych na stronie PUP:

https://czestochowa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/prace-spolecznie-uzyteczne

Sposób organizacji prac społecznie użytecznych regulują zasady określone w:

Zarządzeniu nr 2350.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych na terenie miasta Częstochowy, dostępnym pod linkiem:

https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1157511/zarzadzenie-nr-2350-2018

Zarządzeniu nr 305.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych na terenie miasta Częstochowy, dostępnym pod linkiem:

https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1161202/zarzadzenie-nr-305-2019

Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447), dostępnym pod linkiem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002447

Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.), art. 2 ust. 1, pkt. 23a oraz art. 73a, dostępnej pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001

 

HARMONOGRAM ZGŁOSZENIA NA PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl