Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Inicjatywy sąsiedzkie ozdobiły Stare Miasto

Realizacja projektu „Stare Miasto-Nowe Życie” skierowana była do mieszkańców dzielnicy i miała rozbudzić w nich poczucie sprawczości i zainteresowania swoim najbliższym otoczeniem. Oprócz spotkań ze specjalistami, mieszkańcy mogli zmienić wygląd swoich podwórek. Działania realizowane były w okresie 2018-2020.

Prawie dwadzieścia staromiejskich podwórek zmieniło swoje oblicza, dzięki pomysłom ich mieszkańców. Kluczem do zmiany przy pracy ze społecznością lokalną jest wzbudzenie w mieszkańcach aktywności i towarzyszenie im w tym procesie - to z ich inicjatywny zmieniały się podwórka. W jednym pomysłem było zasadzenie krzewów, w innym zasadzenie kwiatów i postawienie drewnianej ławeczki, w jeszcze kolorowej piaskownicy dla najmłodszych.

Stare Miasto jest dzielnicą objętą Miejskim Programem Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2016-2025, stąd wiele działań inwestycyjnych, które zmieniają jej wygląd. Częścią zmiany jest także aspekt społeczny, bardzo istotny w procesie rewitalizacji - rozmowy z mieszkańcami, wsłuchanie się w ich problemy i pomoc w ich rozwiązaniu.

Działania zrealizowane zostały w ramach projektu „Stare Miasto – Nowe Życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest jako zadanie zlecone przez Urząd Miasta Częstochowy Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” i daje możliwość wykonywania tego typu inicjatyw przez chętne do działania grupy mieszkańców, wspierając zakup niezbędnych do ich realizacji rzeczy w ramach tzw. pakietów inicjatyw sąsiedzkich.

  Fundacja Chrześcijańska "Adullam Organizowanie Społeczności Lokalnej "Stare Miasto - Nowe Życie"
ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa
tel. 539 339 276, e-mail: osl.staremiasto@gmail.com
http://www.adullam.pl/
https://pl-pl.facebook.com/fundacjachrzescijanska/


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl