Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowianka laureatką Konkursu "Przyjaciel Rodziny 2020"

W dniu 25 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel Rodziny 2020”. Laureatką konkursu została Pani Marta Zmitrukiewicz, która od 2004 roku pracuje na rzecz społeczności lokalnych w Częstochowie.

Pani Marta Zmitrukiewicz wraz z różnymi partnerami społecznymi zrealizowała wiele projektów na rzecz dzieci-uczniów, rodziców-dorosłych w wieku aktywności zawodowej oraz seniorów. Na podstawie doświadczeń, uznała, że najlepszą formą realizacji polityk publicznych jest partnerstwo. Od tego czasu na terenie Częstochowy aktywnie wspiera 14 Partnerstw, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców miasta, w tym szczególnie dotyczy to wsparcia rodzin.

W 2016 r. swoją życiową społeczną misję przełożyła wprost na działania założonej i zarządzanej przez siebie Fundacji Dla Rozwoju. Pełniąc funkcję prezeski, wykorzystując doświadczenie w działaniach partnerskich dąży do stworzenia systemu kompleksowej pomocy opartej na wsparciu potrzebujących mieszkańców Częstochowy, a w szczególności dzieci, rodziców i dziadków.

Inicjatywa Pani Marty Zmitrukiewicz pt.: „Wsparcie rodzin, działania na rzecz powstawania i rozwoju partnerstw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz rozwojowi wspólnot lokalnych i rodzin” została pozytywnie oceniona w konkursie, zyskując wysoką liczbę punktów. Komisja konkursowa oceniająca wnioski złożone w ramach przedsięwzięcia wzięła pod uwagę m.in. rodzaj i liczbę prowadzonych działań, adresatów inicjatywy, czas trwania prowadzonych działań, potrzeby i problemy rodzin danej społeczności lokalnej, osiągnięte rezultaty, skuteczność inicjatywy, innowacyjność oraz rekomendacje kandydata.

Inicjatywy laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.

Na fotografii P. Marta Zmitrukiewicz- pierwsza z prawej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl