Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
"Razem możemy więcej" - konkurs grantowy

Konkurs "Razem możemy więcej " to jeden z najważniejszych projektów DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie. Już po raz dziewiąty  integruje środowisko organizacji pozarządowych, aby wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym.

Do współpracy zapraszone zostały organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja Dbam o Zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków i wyrobów medycznych.

Corocznie od ośmiu lat dzięki projektowi "Razem Możemy Więcej" i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym prawie 18 mln zł na zakup leków i wyrobów medycznych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje - niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym problemem społecznym.

Dzięki projektowi "Razem Możemy Więcej" z sukcesem propagowana jest idea otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Pula środków przeznaczona na realizację IX edycji wynosi 1 milion złotych.
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2021 r., godz. 23:59

Sposób aplikowania: wniosek i dokumenty prosimy wysyłać na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl

Koordynator konkursu:
Zbigniew Szewczyk
zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl
tel. 42 200 75 50, 785 866 700

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, w zakładce Projekty/Granty

Pokaż stronę programu

źródło: www.ngo.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl