Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Rodzina bez strachu i przemocy

Zadanie publiczne "Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - Rodzina bez strachu i przemocy", realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w okresie od 15 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020, pełni rolę konsultacyjną i usługową dla rodzin.

W ramach zadania udzielana jest pomoc osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz ofiarom i sprawcom przemocy, diagnozowanie problemów, motywowanie osób uzależnionych i ich rodzin do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego (stacjonarnego i ambulatoryjnego) w zależności od nasilenia procesów chorobowych. Pracownicy punktu konsultacyjnego kierują także osoby do leczenia specjalistycznego, diagnozują przemoc domową, współpracują z placówkami lecznictwa odwykowego i placówkami podstawowej opieki zdrowotnej oraz instytucjami wspierającymi.

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl