Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r - rządowy konkurs

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

RODZAJE ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM
1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
3. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
4. promocja sportu osób niepełnosprawnych.

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
O przyznanie dofinansowania zadań, o których mowa powyżej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit dostępnym na stronie wnioski.msit.gov.pl

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Programem Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”.

Wypełniony wniosek  wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit do 21 grudnia 2020 r.

Datą złożenia wniosku jest data wysłania wniosku w systemie elektronicznym AMODIT.

Wnioski wraz z załącznikami wygenerowane, ale nie przesłane w systemie AMODIT, nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do 15 lutego 2021 r.

Programem Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl