Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Zdalny "Skrawek Nieba"

Pomimo konieczności pracy w systemie zdalnym, świetlica socjoterapeutyczna  "Skrawek Nieba"  przy ul. Krakowskiej 80/3 od dnia 09.11.2020 do odwołania pracuje w ograniczonym zakresie - w sposób zdalny (tel. 34 368 31 90 wew. 217 e-mail; skraweknieba@gmail.com ).

Mimo wymuszonych sytuacją  ograniczeń Świetlica oferuje codzienne wsparcie w środki spożywcze otrzymywane z Banku Żywności a także inne, zakupione przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Skrawek Nieba w Częstochowie artykuły, (można  je odbierać w dni robocze w godz. 16.00 do 17.00 w siedzibie świetlicy).

W godz. 10.00 do 18.00 Świetlica służy podopiecznym i rodzicom dzieci wsparciem telefoniczno-mailowym w zakresie dydaktyki uczenia się, pomocy w odrabianiu lekcji, drukowania zagadnień szkolnych lub rozmowy  podtrzymującej z pedagogiem i psychoterapeutą dziecięcym. W miarę możliwości  z pomocy zdalnej-terapeutycznej  mogą także skorzystać dzieci spoza świetlicy lub ich rodzice. 

Z racji charakteru pracy (socjoterapia, profilaktyka) przesyłane są podopiecznym drogą elektroniczną opracowane materiały dotyczące zagadnień profilaktyki uzależnień, współczesnych zagrożeń związanych z niebezpiecznymi zachowaniami  lub propozycje rozszerzenia oferty spędzania wolnego czasu. Część zagadnień realizowanych w ten sposób ma charakter konkursów z nagrodami.

W najbliższym czasie świetlica będzie organizować dla najbardziej potrzebujących podopiecznych paczki z okazji dnia św. Mikołaja, których odbiór jest możliwy już od 04.12.2020.  Paczki Bożonarodzeniowe przygotowane dla rodzin dzieci Świetlica będzie wydawać  w okresie od 22.12.2020 r.

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba" z siedzibą w Częstochowie realizuje zadania pod nazwą "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego" w Młodzieżowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Skrawek Nieba" przy ul. Krakowskiej 80/3, 42-200 Częstochowa, dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

 

Młodzieżowa Świetlica Socjoterapeutyczna
                "Skrawek Nieba"
          ul. Krakowska 80 blok. 3
            42-200 Częstochowa
          tel. 34 3683192 wew. 217
      www. skraweknieba.com.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl