Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Człowiek jest na pierwszym miejscu

W okresie pandemii Fundacja Chrześcijańska "Adullam" Organizowanie Społeczności Lokalnej "Stare Miasto - Nowe Życie", prowadząca stołówkę charytatywną i schronisko dla bezdomnych mężczyzn, włączyła szereg dzialan profilaktycznych. Sami bezdomni jako wolontariusze, realizujując Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, wypełniają m.in. działania związane z prowadzeniem stołówki.

Pandemia, to czas trudny dla wszystkich, jednak na niektórych odbija się szczególnie dotkliwie. To m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zmagające się z kryzysem bezdomności. W obecnym czasie wiele osób doświadczyło utraty pracy, ograniczenia dochodów, pogorszenia stanu zdrowia, w tym psychicznego spowodowanego stresem w związku z zaistniałą sytuacją.

Obecne realia zmieniły dotychczasowe zachowania ludzi i zwyczaje, wprowadzały różne, mniej lub bardziej skuteczne sposoby walki z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zarówno prowadzenie schroniska dla mężczyzn bezdomnych, jak i stołówki charytatywnej wymagało od Fundacji podjęcia działań mających na celu zapewnienie równocześnie pomocy osobom wymagającym wsparcia, jak i zapewnienie bezpieczeństwa m.in. poprzez podjęcie działań profilaktycznych.

W tym ciężkim dla wszystkich czasie mieszkańcy schroniska – mężczyźni, którzy sami znaleźli się w kryzysie, stanęli na wysokości zadania podejmując się świadczenia pomocy innym, choć sami jej potrzebują. Jako wolontariusze i osoby realizujące Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego wypełniają działania związane z prowadzeniem stołówki. Pomagają w przygotowaniu dwudaniowych obiadów, ich wydawaniu, dowożeniu gorących posiłków w formie cateringu do podopiecznych MOPS oraz osób przebywających w izolacji lub kwarantannie, dezynfekcji rąk i powierzchni, zachowaniu odległości przy stołach wśród osób korzystających ze stołówki.

Prowadzenie stołówki i wydawanie posiłków dla potrzebujących przy zachowaniu wszystkich zaleceń GIS i zasad dystansu społecznego jest wymagające, ale działając profesjonalnie można zniwelować ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 i jednocześnie pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Schronisko dla mężczyzn bezdomnych przy ulicy Legionów 50a i Krakowskiej 34 prowadzone jest w ramach zadania publicznego zleconego przez Gminę Miasto Częstochowa pod nazwą „Udzielanie schronienia z umożliwieniem spożycia posiłku bezdomnym mężczyznom przebywającym na terenie miasta Częstochowy (przewidywana liczba osób objętych usługą do 50 osób)”.

  Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
Organizowanie Społeczności Lokalnej "Stare Miasto - Nowe Życie"
ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa
tel. 539 339 276, e-mail: osl.staremiasto@gmail.com
http://www.adullam.pl/
https://pl-pl.facebook.com/fundacjachrzescijanska/
 

 

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl