Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Centrum Aktywności Obywatelskiej

Częstochowa otrzyma unijne dofinansowanie na nowy budynek biurowo-usługowy przy ul. Krakowskiej 34, w którym powstanie m.in. Centrum Aktywności Obywatelskiej. Projekt to element rozbudowy usług społecznych i rewitalizacji tego rejonu miasta. 

Przebudowa obiektu powinna się rozpocząć w lipcu br., a zakończenie inwestycji planowane jest w marcu 2018 r. W zaadaptowanym obiekcie zostanie utworzone Centrum Aktywności Obywatelskiej (CAO), w którym prowadzona będzie świetlica środowiskowa z salami zajęć i spotkań, punkt konsultacyjno-informacyjny. Będzie też miejsce na kompleks sanitarny dla bezdomnych i magazyn ubrań. Usługobiorcami centrum będą osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym bezdomne. Przedsięwzięcie stanowi element rozbudowy infrastruktury usług społecznych świadczonych na terenie Częstochowy oraz jest elementem rewitalizacji tego rejonu miasta.

W ramach inwestycji przewidziano m.in. rozbiórkę części starych zabudowań oraz budowę  3-kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 950 m2, w którym – oprócz CAO – zlokalizowane zostaną także pomieszczenia biurowe. Wyremontowana zostanie również elewacja i dach istniejącego budynku, w którym działa Fundacja „Adullam” (prowadząc noclegownię i stołówkę).
Teren zostanie zagospodarowany, wykonane zostaną przyłącza wody i kanalizacja sanitarna, a istniejąca sieć telekomunikacyjna i przyłącza gazu będą przebudowane.

Projekt dotyczący kompleksowej modernizacji budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie z myślą o jego zagospodarowaniu m.in. na potrzeby Centrum Aktywności Obywatelskiej dla dzielnic Śródmieście i Stare Miasto Urząd Miasta złożył w listopadzie ubiegłego roku. Pod koniec maja 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził projekt do dofinansowania w ramach RPO na lata 2014-2020.

Kosztorysowa wartość inwestycji wynosiła 4,8 mln zł, z czego miasto otrzymało  gwarancję dofinansowania w wysokości 85%. Rozstrzygnięty jest już przetarg wykonawczy, w którym częstochowska firma Budo-Max zaproponowała za realizację zamówienia kwotę niespełna 3 mln zł, czego efektem będzie mniejszy wkład własny miasta do przedsięwzięcia (w trakcie rozstrzygania jest jeszcze przetarg na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla tego zadania).

Uzupełnieniem tego projektu inwestycyjnego będą działania w ramach innych projektów współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego dla tej samej grupy docelowej tzn. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania te: zarówno inwestycyjne jak i tzw. miękkie realizowane będą w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

- Projekt związany z Centrum Aktywności Obywatelskiej, to już szósty w ostatnim czasie projekt Miasta Częstochowy, który decyzją Zarządu Województwa uzyskał dofinansowanie ze środków UE w obecnym okresie programowania – mówił na briefingu zorganizowanym przy siedzibie Fundacji „Adullam” prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Wartość przyznanego dofinansowania to ponad 70 mln zł, choć ostateczną wysokość pomocy unijnej i  środków własnych będziemy mogli podsumować po finalizacji projektów.

Już wiadomo, że dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargowym wkład własny miasta – zwłaszcza do zadań inwestycyjnych – będzie na niższym poziomie niż pierwotnie zakładano.Oprócz projektu związanego z Krakowską 34 miasto zapewniło sobie ostatnio środki europejskie na realizację projektów:
- „Aktywni Rodzice – Szczęśliwe Dzieci” (dotyczy tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -  nianie, klubik dziecięcy, rozbudowa żłobka),
- budowę przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna),
- „Dostępna Szkoła” (projekt dla uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się z 28 częstochowskich szkół),
- modernizację części sieci oświetleniowej (wymiana opraw na ledowe),
- „Bajkowe Przedszkole” (projekt dla dzieci z niepełnosprawnościami z 6 przedszkoli publicznych).

W czasie spotkania z mediami o „pomocowych” planach Adullam związanych z miejską inwestycją mówiła Elżbieta Ferenc – prezes Fundacji, a konteksty społeczno-inwestycyjno-projektowe przedsięwzięcia przybliżali: Wioletta Radkowska – zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM, Adrian Staroniek – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM oraz Michał Konieczny – naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM.

źródło:www.czestochowa.plPozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl