Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym

Okres zimowy jest zawsze niezwykle ciężkim czasem dla osób w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie dla osób bezdomnych.

W trosce o tę grupę społeczną i zapewnienie im właściwego wsparcia, 12 listopada w Urzędzie Miasta Częstochowy zorganizowano spotkanie z przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze spraw społecznych. Podczas spotkania omówionoaktualną sytuację osób bezdomnych przebywających w mieście,stan przygotowań instytucji udzielających im wparcia,sposoby przekazywania informacji na temat istniejących możliwości w zakresie ich tymczasowego zakwaterowaniaoraz monitorowania nielegalnych miejsc, w których przebywają.Ponadto zaktualizowano procedury postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym (szczegóły poniżej).

W spotkaniu, któremu przewodniczył zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak uczestniczyli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Zdrowia, Straży Miejskiej, Komendanta Miejskiego Policji, Miejskiego Szpitala Zespolonego, Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej „Caritas”, Fundacji Świętego Barnaby, Centrum Integracji Społecznej i spółdzielni mieszkaniowej.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI BEZDOMNYMI WYMAGAJĄCYMI POMOCY W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM, PRZEBYWAJĄCYMI NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE

0 800 100 022 - bezpłatna infolinia w Województwie Śląskim
112 - numer alarmowy

Interwencja kryzysowa:

(34) 378-51-01(02) - Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie

0 800 579 997 (0 800 KRYZYS) - bezpłatny z tel. stacjonarnych

 Służby porządkowe:

986 - Straż Miejska w Częstochowie

997 - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Ochrona zdrowia:

999 - Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

 Udzielane wsparcie osobom bezdomnym

NOCLEGOWNIE (jeden posiłek)

Lp.

Placówka/organizacja

Telefon 

Rodzaj wsparcia

1

Noclegownia dla kobietCzęstochowa ul. Staszica 5

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Częstochowa, ul. Staszica 5

506394524

Udzielanie noclegu wraz z jednym gorącym posiłkiem kobietom tego pozbawionym przebywającym na terenie miasta Częstochowy

2

Noclegownia dla mężczyzn Częstochowa ul. Legionów 58/ ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska „Adullam” Częstochowa, ul. Krakowska 34

(34)3653830

728523417

Udzielanie noclegu wraz z jednym gorącym posiłkiem mężczyznom tego pozbawionym przebywającym na terenie miasta Częstochowy

SCHRONIENIE CAŁODOBOWE (trzy posiłki)

Lp.

Placówka/organizacja

Telefon 

Udzielana pomoc

3

Przytulisko dla kobiet, Częstochowa, ul. Staszica 5

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Częstochowa, ul. Staszica 5

506394524

Udzielanie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem kobietom i kobietom z dziećmi tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy

4

Przytulisko dla mężczyzn
Częstochowa, ul. Krakowska 80/2

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa, ul. Staszica 5

506394589

Udzielanie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem mężczyznom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy

5

Przytulisko dla rodzin
Częstochowa, ul. Krakowska 80/2

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa, ul. Staszica 5

506394589

Udzielanie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem rodzinom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy

6

Dom dla Bezdomnych; Marianka Rędzińska ul. Srebrna 25;   Rędziny, pow. Częstochowski

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Częstochowa, ul. Wolności 44

(34) 3201456

Udzielanie schronienia wraz z pełnym wyżywieniem osobom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy

7

Domy dla Bezdomnych
Lubojenka, ul. Prosta 99

gm. Mykanów, pow. Częstochowski

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Częstochowa, ul. Wolności 44

(34) 3201456
(34)362 8124

501396099

Udzielanie schronienia wraz z pełnym wyżywieniem oraz pomocy osobom bezdomnym z niepełnosprawnością wymagającym opieki, przebywającym na terenie miasta Częstochowy

8

Domy dla Bezdomnych
Lubojenka, ul. Prosta 99

gm. Mykanów, pow. Częstochowski

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Częstochowa, ul. Wolności 44

(34) 3201456
(34)362 8124

501396099

Udzielanie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem mężczyznom tego pozbawionym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy

OGRZEWALNIA MIEJSKA

9

Ogrzewalnia miejska, Częstochowa, ul. Sikorskiego 78a

Ośrodek Pomocy osobom z Problemami Alkoholowymi, ul. Sikorskiego 78

(34) 3613882 wew. 36

Prowadzenie Ogrzewalni miejskiej dla osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy

KIEROWANIE OSÓB BEZDOMNYCH DO PLACÓWEK
 
Po rozeznaniu sprawy odpowiednie służby kierują osoby bezdomne do:

1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności, ul. Nowowiejskiego 26,

2. placówek dla osób bezdomnych (w tym dla osób bezdomnych wymagających opieki, w miarę posiadanych wolnych miejsc),

3. szpitala, osoby wymagające pomocy lekarskiej,

4. Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie - Izby Wytrzeźwień, ul. Sikorskiego 78, tel. (0-34) 361-38- 82 (osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób),

5.  jadłodajni prowadzonych przez:

a) Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie przy ul. Staszica 5; tel. (34) 368-05-82 oraz przy ul. Rapackiego 3/5 tel.(034)368-05-82, 506394611,

b) Parafialne Zespoły Caritas przy:

 • Parafii św. Rodziny (Archikatedra), ul. Krakowska 13/15, tel. (34) 365 36 38,
 • Parafii św. Antoniego z Padwy, ul. Wysoka 9, tel. (34) 363 26 42,

6. kuchni dla bezdomnych prowadzonej przez Księży Pallotynów przy Parafii Miłosierdzia Bożego, ul. Kordeckiego 49, tel. (34) 365 66 68,

7. stołówki charytatywnej prowadzonej przez Fundację Chrześcijańską „ADULLAM”, Częstochowa, ul. Krakowska 34,

8. Centrum Wsparcia Dziennego - Fundacja Świętego Barnaby - śniadanie oraz gorący napój od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00 Częstochowa, ul Ogrodowa 24/44.

 

ZASADY UDZIELANEJ POMOCY

1.     W czasie pobytu w ośrodku wsparcia, osoba bezdomna otrzymuje w:

 • noclegowni - nocleg i jeden gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z węzła sanitarnego i pralni,
 • przytulisku - pobyt całodobowy, 3 posiłki, w tym jeden gorący, środki czystości oraz możliwość skorzystania z węzła sanitarnego i pralni,
 • ogrzewalni - możliwość spędzenia nocy, skorzystania z łaźni, zmiany odzieży, otrzymania środków czystości, gorącej herbaty.

2.     Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 26 (tel. 34/ 324-38-22):

 • wydawanie stosownych skierowań, umożliwiających korzystanie z pobytu w jednej z placówek dla bezdomnych,
 • umożliwienie skorzystania z posiłku w jadłodajni,
 • potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, umożliwiających korzystanie z usług placówek medycznych.

Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i streetworkerzy prowadzą patrole, mające na celu zlokalizowanie miejsc przebywania osób bezdomnych (ogródki działkowe, altany, piwnice, klatki schodowe, pustostany, kanały ciepłownicze). W przypadku spotkania osoby bezdomnej w jednym z wymienionych miejsc funkcjonariusze i streetworkerzy dokonują oceny sytuacji pod kątem zagrożenia zdrowia lub życia. Informują o możliwości uzyskania wsparcia w placówkach dla osób bezdomnych i kierują do Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 26. W uzasadnionych sytuacjach wzywają Pogotowie Ratunkowe.

W sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w godzinach nocnych, osoby bezdomne mogą na krótki czas zostać umieszczone w Ogrzewalni w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a.

Wsparcia w zakresie zapewnienia niezbędnej odzieży udzielają punkty pomocy doraźnej, prowadzone przez:

 1. Polski Czerwony Krzyż, ul. Waszyngtona 47a, Częstochowa,
 2. Fundacja Św. Barnaby, ul. Ogrodowa 24/44, Częstochowa
 3. Fundacja Chrześcijańska „ADULLAM”, ul. Krakowska 34, Częstochowa
 4. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Brzeźnicka 59, Częstochowa

źródło: www.czestochowa.pl   
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  


   
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl