Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
„ Razem łatwiej- program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów” - nabór do projektu

Stowarzyszenie Hospicjum "Dar Serca" ogłasza nabór do projektu „ Razem łatwiej- program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów”. Termin realizacji projektu: od 01.10.2020 do 30.09.2022 r.

ZAPRASZAMY OSOBY:

 • zamieszkujące na terenie miasta Częstochowa  lub  powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego,
 • osoby powyżej 65 r.ż.,
 • z chorobą nowotworową i/lub inną chorobą przewlekłą,
 • nie mające możliwości skorzystania ze wsparcia publicznego na usługi zdrowotne świadczone  w ramach projektu oraz na zakup/ wypożyczenie sprzętu medycznego,
 • posiadające status osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoba potrzebująca wsparcia ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia.

OFERUJEMY BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA :

Dla Pacjentów:

 • rehabilitację ruchową w miejscu zamieszkania,
 • wypożyczenie sprzętu medycznego,
 • dowóz wraz instalacją sprzętu w miejscu zamieszkania oraz późniejszy odbiór,
 • przeszkolenie z obsługi wypożyczonego sprzętu,
 • wsparcie opiekuna.

Dla osób z otoczenia Pacjenta:

 • szkolenie z zakresu opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu korzystającą z usług zdrowotnych w ramach projektu,
 • wsparcie psychologiczne prowadzone w sposób zróżnicowany, w zależności od potrzeb.

Termin realizacji projektu- 1.10.2020 r- 30.09.2022 r.

Więcej informacji na stronie www.hospicjumczestochowa.pl

oraz pod numerem telefonu : 791 314 690

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl