Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Czynią świat lepszym - wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Wolontariusze  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział  Okręgowy w Częstochowie podczas pandemii koronawirusa Covid -19 niosą pomoc potrzebującym, realizując zadanie ,,Rozwijanie i promocja wolontariatu w środowisku lokalnym ”. Liderzy wolontariatu zostali doskonale przygotowani do pełnienia roli społecznej pomocy w najbliższym otoczeniu.

TPD prowadzi działania  online  wolontarystycznie tzw. "banku czasu", dotyczące  organizowania  pomocy edukacyjnej,  w tym odrabiania pracy domowej, organizowania  gier planszowych  oraz  sportowo - rekreacyjnych dla najmłodszych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i problemowych. Wolontariat wzbogaca oraz daje niesamowitą satysfakcję z wykonywanych działań środowiskowych. W czasie zagrożenia pandemią wolontariusze zapewniają pomoc osobom starszym: robienie zakupów, wynoszenie śmieci i w ewentualnych innych zadaniach, które powodowałyby konieczność wyjścia z domu.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci chce w ten sposób rozpowszechniać tę najlepszą i najprostszą formę pomocy, ale i możliwość zdobycia doświadczenia w różnych formach oraz w procesie  tworzenia grup samopomocowych.  

Dzięki  zaangażowaniu wolontariuszy TPD/OO  seniorzy z Dziennego Domu Senior +  oraz podopieczni z placówek wsparcia dziennego otrzymują paczki żywnościowe, korzystają z komunikacji medialnej  strony www.tpdoo.org oraz Facebooka. Wolontariusze czynią świat lepszym oraz robią wszystko, co w ich mocy, żeby złagodzić  skutki izolacji spowodowanej  epidemią.

Zadanie ,,Rozwijanie i promocja wolontariatu w środowisku lokalnym ”, finansowane jest z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl