Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Badanie liczby bezdomnych w Częstochowie.

W nocy z 27 na 28 stycznia od godziny 19.00 do 6.00 odbędzie się badanie liczby bezdomnych. Akcja ma charakter wojewódzki.Koordynatorem badania w Częstochowie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a współrealizatorami wszyscy członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w Częstochowie: m.in. Straż Miejska, policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, służby PKP, centra integracji społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia w tym oddziały SOR i ZOL-e, Areszt Śledczy, placówki lecznictwa odwykowego oraz Izba Wytrzeźwień.


14 stycznia, podczas spotkania przedstawicieli Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności, omówiono zasady i procedurę badania. Swoją gotowość udziału w badaniu wyrazili wszyscy członkowie Partnerstwa. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące podziału zadań.

Zgodnie z założeniami, badanie będzie odbywać się w następujących miejscach:
1/ placówki dla osób bezdomnych prowadzone przez organizacje pozarządowe tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Adullam, Agape,Fundacja św. Barnaby,

2/ szpitale (w tym ZOL-e i SOR-y),

3/ hospicjum,

4/ areszt śledczy,

5/ Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień),

6/ placówki leczenia odwykowego,

7/ dworzec Główny PKP,  Stradom PKP, dworzec PKS,

8/ miejsca niemieszkalne, zgodnie z mapą miejsc niemieszkalnych w mieście Częstochowa.

Podczas liczenia, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, osobie bezdomnej zostanie udzielona pomoc doraźna w postaci gorącej zupy, herbaty i pieczywa.

Bezpośredni kontakt z bezdomnymi pozwoli ocenić zakres koniecznej pomocy, która może zostać udzielona także po zakończeniu liczenia w formie: schronienia, posiłków, środków czystości,odzieży i obuwia, zakupu leków.

Liczenie osób bezdomnych odbywa się od kilku lat: najpierw co dwa lata, a od roku 2012 corocznie. Poprzednie badanie miało charakter ogólnopolski i odbyło się w nocy z 21 na 22 stycznia 2015roku. Ogólna liczba osób bezdomnych w Częstochowie zgodnie z tym badaniem wyniosła 368 osób z podziałem na:

 • ogrzewalnia, noclegownia – 101 osób,
  – schronisko, dom dla osób bezdomnych, hostel – 195 osób,
  – szpitale, hospicja,ZOL-e,inne placówki zdrowia – 18 osób,
  – zakłady karne, areszty śledcze – 5 osób,
  – izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne – 2 osoby,
  – miejsca niemieszkalne – 9 osób,
  – pustostany, domki, altany działkowe – 30 osób,
  – inne tj. dworzec PKP, ulica 8 osób

Celem badania jest potwierdzenie w danych liczbowych, ile osób bezdomnych przebywa we wszystkich placówkach noclegowych na terenie gminy, finansowanych przez gminę, powiat, a także prowadzonych na terenie jednostki samorządu terytorialnego przez inne podmioty, miejscach niemieszkalnych oraz placówkach służby zdrowia.

W mieście Częstochowa badanie liczby osób bezdomnych jest kolejną okazją do udzielenia tym osobom pomocy w postaci ciepłego posiłku oraz próbą skierowania tych osób do ogrzewalni lub innej placówki dla osób bezdomnych.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl