Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Zdalne formy pracy w placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 1 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  Oddział Okręgowy  w Częstochowie realizuje swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość (rozmowy telefoniczne, kontakt e-mail, komunikator Meseenger, komunikator Meet).

Wsparcie dla podopiecznych odbywa się w formie: pomocy psychologicznej dla wychowanków, doradztwa w przypadku problemów z obsługą sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, pomocy w odrabianiu lekcji, zrozumienia bieżącego materiału szkolnego. Prowadzone są również zajęcia dotyczące promocji zdrowia, w tym higieny oraz prawidłowego odżywiania się. Realizowane są założenia rozpoczętego programu profilaktycznego dotyczącego cyberprzemocy pt: ”Cyfrolatki” oraz z zakresu profilaktyki uzależnień pod tytułem:,, Stop uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy '.' Podopieczni placówki w ramach programu dożywiania otrzymują paczki żywnościowe, które są wydawane w postaci artykułów  spożywczych, pozyskanych z Banku Żywności w Częstochowie.

Informacje  o placówce   znajdują się na  stronie internetowej  www.tpdoo.org 

Świetlica Socjoterapeutyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  Oddział Okręgowy  w Częstochowie przystąpiła do zdalnego nauczania z dniem 09.11.2020r.

Dla swoich wychowanków i ich rodzin proponuje następujące formy pracy: pomoc w nauce języka polskiego, matematyki,historii; konsultacje z języka angielskiego prowadzone przez wolontariuszkę; zajęcia taneczne, gimnastyczne (przesyłanie  filmików instruktażowych); przykłady zdrowego odżywiania dzieci, młodzieży i ich rodziców; zajęcia plastyczne wykonywane różnymi technikami; poznawanie ciekawych miejsc w Polsce przez internet; uczestnictwo w programie Cyfrolatki - profilaktyka cyberprzemocy hejtu i mowy nienawiści; program o szkodliwości narkotyków i dopalaczy; rozmowy z wychowankami i rodzicami w trudnym czasie pandemii; dostarczanie pozyskiwanej żywności z sklepu Biedronka, Banku Żywności oraz KFC – wydawanie paczek żywnościowych.

Informacje są przekazywane przez telefon, messangera oraz są zamieszczane na  stronie internetowej www.tpdoo.org w zakładce placówki.

Fotografie także z działalności placówek przed pandemią.

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl