Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Głosowanie na propozycje Budżetu Obywatelskiego

16 listopada rozpocznie się internetowe głosowanie na projekty do realizacji w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Na decyzję będziemy mieli ponad tydzień.

W tym roku, mimo pandemii, mieszkańcy zgłosili rekordową ilość propozycji. Po weryfikacji formalnej, pod głosowanie wybrano te, które będą możliwe do realizacji. Jak co roku, możemy wybierać spośród propozycji zarówno ogólnomiejskich, jak i dzielnicowych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zagłosujemy wyłącznie przez internet, poprzez nową, prostą w obsłudze platformę. Samo głosowanie potrwa do 25 listopada.

JAK GŁOSOWAĆ?

 1. W głosowaniu biorą udział mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy, którzy ukończyli 13 lat.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez kartę do głosowania wypełnianą na platformie internetowej do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl, przy użyciu darmowego kodu SMS. Z jednego numeru telefonu mogą zagłosować 2 osoby, ponieważ na jeden numer telefonu można uzyskać 2 kody - po jednym dla każdej z 2 osób.
 3. Osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować za pomocą karty papierowej, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Urzędu Miasta Częstochowy. Potrzebę taką należy zgłosić każdorazowo przed rozpoczęciem głosowania.
 4. Zabrania się głosowania w imieniu osób trzecich, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.
 5. Głosujące mieszkanki i mieszkańcy oddają głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.
 6. W przypadku projektów o charakterze dzielnicowym, osoby głosujące mogą oddać swój głos na projekty dotyczące dzielnicy, w której mieszkają.
 7. Wszystkie projekty poddane pod głosowanie znajdują się na platformie www.konsultacje.czestochowa.pl w zakładce "Przeglądaj zadania".
 8. Głosowanie polega na przydzieleniu danej liczby punktów projektom zadań, przy czym do dyspozycji głosujących jest 10 punktów dla projektów zadań o charakterze ogólnomiejskim i 10 punktów dla projektów zadań o charakterze dzielnicowym.
 9. Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.
 10. Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w karcie do głosowania w aplikacji internetowej do głosowania.
 11. Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, skontaktuj się z Administratorem internetowej platformy do głosowania: 34 370 74 97.

Projekty konkretnych zadań znajdują się na stronie https://czestochowa.budzet-obywatelski.eu/projekty. Dostępne są tam zarówno propozycje poddane pod głosowanie, jak i te, które zostały odrzucone ze względów formalnych. Możliwe jest również filtrowanie projektów, co umożliwia specjalna wyszukiwarka. O tym, które z propozycji doczekają się realizacji, dowiemy się na początku grudnia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

- 34 3707497 / 498 (w dni powszednie, w godz. 7.30 - 15.30)

- 605336079 (codziennie, w godz. 8.00 - 20.00)

źródło: www.czestochowa.pl
 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl