Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Zapraszamy ngo do zespołów opracowujących dokumenty strategiczne z zakresu polityki społecznej Miasta Częstochowy na lata 2021-2027

Informujemy, że samorząd Miasta Częstochowy przystąpił do opracowania dokumentów strategicznych z zakresu polityki społecznej na lata 2021-2027. W związku z tym prosimy do dnia 18 listopada br o wskazanie spośród reprezentowanych przez Państwa organizacji pozarządowych kandydatów na członków następujących Zespołów ds. opracowania dokumentów i tematycznych grup roboczych:

1.     Zespół ds. opracowania strategii rozwiązywaniaproblemów społecznych;

2.     Grupa robocza I. „Rodzina” (obszary: rodzina, dzieci i młodzież, demografia, problem starzenia się, mieszkalnictwo);

3.     Grupa robocza II. „Problemy i kwestie społeczne” (obszary: rynek pracy i gospodarka,problemy społeczne, w tym ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezdomność , uzależnienia, przemoc w rodzinie);

4.     Grupa robocza III. „Usługi społeczne” (obszary: edukacja, wychowanie, opieka nad dziećmi do lat 3, kultura, sport i rekreacja, turystyka, zdrowie, pomoc społeczna);

5.     Grupa robocza IV. „Bezpieczeństwo publiczne” (obszar: przestępczość);

6.     Grupa robocza V. „Aktywność obywatelska” (obszary: ekonomia społeczna, w tym sektor pozarządowy i współpraca z nim);

7.     Zespół ds. opracowania programu działań na rzecz seniorów

Kandydatury prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia i przesłanie go w terminie do 18 listopada 2020 r. na adres:

ps@czestochowa.um.gov.pl

W razie pytań, prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej:

tel. 34 370 72 64, 34 370 76 31

Formularz zgłoszenia kandydata do zespołu opracowania dokumentów strategicznych z zakresu polityki społecznej Miasta Częstochowy na lata 2021-2027

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl