Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Informacje na temat kwarantanny - II fala pandemii SARS-CoV-2

Od 31 października zmieniła się definicja przypadku Covid-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jest też nowy numer pod którym można otrzymać informacje na temat kwarantanny, uruchomiono również automatyczne powiadomienia o jej nałożeniu.

Informacje publikuje na swojej stronie Główny Inspektor Sanitarny.

GIS podaje, między innymi kryteria kliniczne, diagnostyczne i epidemiologiczne konieczne przy definiowaniu przypadków zachorowania na Covid-19.

Kryteria kliniczne
Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z poniższych objawów:

 • kaszel
 • gorączka  
 • duszność
 • utrata węchu o nagłym początku
 • utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku

Kryterium diagnostyki obrazowej
Zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na COVID-19 

Kryteria laboratoryjne

 • wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2  z materiału klinicznego,
 • wykrycie antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2 w teście antygenowym,

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1) miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:

 • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
 • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),  
 • kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19; osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.  

Uwaga! W przypadku ciężkich objawów u osoby z Covid-19 za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu, w której ta osoba przebywała, a w przypadku jej przemieszczania się po środku transportu – na całym jego pokładzie.

 • personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z Covid-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z Covid-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania.

2) osoba, która przebywała (jako pensjonariusz) lub była członkiem personelu w placówce opiekuńczej/opieki długoterminowej, w której potwierdzono transmisję Covid-19.

Przypadek możliwy
Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne

Przypadek prawdopodobny
Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne
LUB
Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne w postaci utraty węchu o nagłym początku i/lub
utraty lub zaburzenia smaku o nagłym początku
LUB
Każda osoba spełniająca kryterium diagnostyki obrazowej

Przypadek potwierdzony
Każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego

Uwaga! Diagnostyka laboratoryjna powinna być przeprowadzana w przypadku każdej osoby wykazującej objawy ostrej infekcji układu oddechowego (z uwzględnieniem kryteriów klinicznych podanych w definicji, jak również objawów mniej specyficznych: ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, zmęczenie, wymioty i/lub biegunka) oraz dodatkowo na podstawie indywidualnej oceny lekarza zlecającego lub służb sanitarno‐epidemiologicznych.


NOWY NUMER POD KTÓRYM UZYSKASZ INFORMACJE NA TEMAT KWARANTANNY

W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej, Główny Inspektor Sanitarny, uruchomił automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. +48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny GIS prosi, by dzwonić pod numer +48 22 25 00 115.

Z wykorzystaniem informacji ze strony GIS

źródło: www.czestochowa.pl

 

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl