Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Ułatwienia dla warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa to czas szczególny, który wymaga niecodziennych działań i decyzji. Takim przykładem jest rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 października br. dotyczące działalności warsztatów terapii zajęciowej w czasie obowiązywania stanu epidemii.

– Kierowany przeze mnie resort rodziny podejmuje szereg działań, które służą poprawie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz ich uczestników w związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. –  Przykładowo do tej pory w przypadku ustalenia krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć zmniejszana była proporcjonalnie wysokość dofinansowania. Wprowadzona zmiana zakłada, że w okresie obowiązywania stanu epidemii – począwszy od 25 maja br. – nie będzie to skutkowało zmniejszeniem wysokości dofinansowania działalności warsztatu – tłumaczy szefowa MRiPS.

Co jeszcze się zmieni?

Przekroczenie terminów dopuszczalnej nieobecności uczestnika warsztatu terapii zajęciowej na zajęciach, jeżeli zostało to określone w regulaminie warsztatu, nie będzie stanowiło podstawy do wykreślenia tego uczestnika z listy uczestników warsztatu.

– Dodatkowo, w związku z sygnałami zgłaszanymi przez jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, wskazującymi na trudności w pozyskaniu psychologów na umowę o pracę, wprowadziliśmy przepis umożliwiający zatrudnienie psychologa na podstawie umowy innej niż umowa o pracę – wskazuje minister Maląg.

W ramach zmiany rozporządzenia został również uzupełniony katalog kosztów działalności warsztatu, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych i składki na Fundusz Solidarnościowy.

źródło: informacja z dnia 29.10.2020 ze strony Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl