Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konferencja dotycząca profilaktyki uzależnień

W dniu 27 października 2016 r. w godzinach 10.00 – 14,00. w sali reprezentacyjnej Ratusza Miasta Częstochowy przy Alei NMP 45 odbędzie się konferencja pn. „Zachowania ryzykowne nastolatków – zjawisko, uwarunkowania, typy, delegacje dla profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych”.

Konferencja organizowana jest przez Prezydenta Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Interwencji Społecznej.

Wykłady poprowadzi prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Chrześcijańska Akademia Teologiczna oraz mgr Leszek Roszczenko, Centrum Profilaktyki Społecznej

Konferencja jest skierowana jest do osób czynne zaangażowanych w obszarze problematyki społecznej zwłaszcza pedagogów, psychologów, terapeutów, specjalistów od uzależnień.

Proszę o potwierdzenie udziału w Konferencji do 20 października 2016 r.,
telefonicznie - (34) 37-07-612
lub na adres mailowy ejaguscik@czestochowa.um.gov.pl

Program Konferencji:

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:10 Otwarcie Konferencji Krzysztof Matyaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy
10:10 – 11:45 Dzieci i młodzież w ponowoczesnym świecie – próba socjopedagogicznej diagnozy i interpretacji problemu. Teoria kompasu i modelowania społecznego – prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
11:45 - 12:10 Zachowania ryzykowne nastolatków w cyberprzestrzeni - mgr Leszek Roszczenko, Centrum Profilaktyki Społecznej
12:10 - 12:45 Problem picia alkoholu przez młode kobiety, jako zagadnienie do prewencji i profilaktyki - prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko
12:45 - 13:00 Przerwa, poczęstunek
13:00 - 14:00 Wzory postawy edukacyjne i społeczne a ograniczenie ryzyka młodego pokolenia. Delegacje dla profilaktyki – jak skutecznie budować szkolną profilaktykę zachowań ryzykownych - prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko
14:00 - 14:10 Zakończenie, wręczenie certyfikatów.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl