Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Siła wolontariatu

Fundacja Oczami Brata realizuje projekt "Akademia Wolontariatu", który jest  innowacyjną i nowatorską formą działania na gruncie wolontariatu. Poszukiwane są nowe, nierutynowe rozwiązania problemów w środowiskach zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną.

Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni, w której wolontariusze będą mogli doskonalić swoje umiejętności, otrzymywać oferty pracy wolontariackiej, stawiać pierwsze kroki na rynku pracy oraz zwiększać swoją wiedzę w dziedzinie wolontariatu.
Akademia Wolontariatu to miejsce, w którym dzieją się rzeczy nieprzeciętne. Akademia jest miejscem dla osób, których pasją jest pomaganie drugiemu człowiekowi oraz angażowanie się w działania wolontariackie. Akademia jest szansą nie tylko na to, aby pomagać drugiemu człowiekowi, ale również daje szansę na rozwój osobisty każdego wolontariusza. Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w Akademii Wolontariatu są:

1. Zrzeszanie wolontariuszy, działaczy, organizacji społecznych z całego miasta i okolic. 
2. Wspomaganie już funkcjonujących ośrodków aktywności lokalnych, m.in. przez przekazywanie ofert wolontarystycznych do wolontariuszy, napływających od działających lokalnie organizacji pozarządowych oraz publicznych instytucji dzięki pośrednictwu wolontariatu. 
3. Szkolenia, rozwój i edukacja wolontariuszy, którzy ochoczo działają wolontariacko na terenie naszego miasta. 
4. Zapewnienie wolontariuszom lepszego startu na rynku pracy oraz tworzenie możliwości do udoskonalania i kreowania nowych działań poprzez Biuro Karier Społecznych. 
5. Szeroka akcja promocyjna w szkołach różnego szczebla oraz instytucjach już współpracujących z grupą potencjalnych wolontariuszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Częstochowy.


Fundacja Oczami Brata

Adres biura: ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa
Tel. 533-454-694, 533-527-368, e-mail: biuro@oczamibrata.pl 

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl