Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Wakacje 2020 z PTTK - szczególnie z myślą o dzieciach i młodzieży

Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie już od ponad 25 lat proponuje dzieciom i młodzieży szkolnej pozostającym w okresie wakacji w miejscach zamieszkania udział w imprezach turystyki aktywnej i wycieczkach krajoznawczych. W roku bieżącym przygotowano dla młodych turystów 21 różnorodnych imprez krajoznawczych i turystycznych.

Wsród propozycji były głównie jednodniowe wycieczki autokarowe. Oprócz znanych już tras wycieczkowych do Ojcowa, Warszawy, Krakowa, Chęcin, Jaskini Raj przewodnicy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego poprowadzili wycieczki do Wrocławia (do Afrikarium i do Hydropolis), Pacanowa (do Europejskiego Centrum Bajki), Kurozwęk (Pałac i Hodowla Bizonów) czy też na południową część Jury (zamek Lipowiec i warownia Smoleń). Zorganizowane zostały również trzy wycieczki połączone z turystyką górską oraz dwa spacery po Jurze. Dla bardziej wprawnych młodych turystów, preferujących turystykę górską, odbyły się dwa siemiodniowe biwaki górskie w Międzygórzu i Kościelisku.

Miasto Częstochowa udzieliło wsparcia finansowego młodym turystom zlecając, w ramach promowania wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego, w okresie od 22.07.20 do 29.08.20 organizację dziewięciu imprez turystycznych. Dodatkowo Wydział Kultury, Promocji i Sportu dofinansował w sierpniu organizację sześciu innych wycieczek. Dzięki takiej pomocy dzieci - członkowie SKKT PTTK mogli uczestniczyć w piętnastu wycieczkach nieodpłatnie, a ich opiekunowie oraz pozostała częstochowska młodzież szkolna mogła skorzystać ze znacznych zniżek w opłacie wpisowego.

W całej akcji "Wakacje 2020 z PTTK uczestniczyło 722 osoby, z tego 436 dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Natomiast w ramach zadania zleconego z zakresu zdrowia publicznego było 347 osób (w tym 243 to dzieci i młodzież częstochowskich szkół). Młodzi turyści rekrutowali się z ponad 40 szkół i placówek wychowaczych miasta Częstochowy.

Rekrutacja na imprezy PTTK prowadzona była na zasadach wolnej akwizycji. Infor­macje przeka­zywane były za pośrednictwem prasy, lokalnych rozgłośni radiowych i strony internetowe Urzędu Miasta Częstochowy. Oprócz osób indywidual­nych, uczestnikami imprez były również gru­py rodzinne (często dziadkowie i wnuki)  oraz liczne grupy koleżeń­skie. Zgłoszenia udziału w akcji przyjmowane były jedynie indywidualnie. Pomimo braku zgłoszeń zbiorowych i trud­ności związanych z pandemią, frek­wencja w roku bieżącym była znaczna - co świadczy o po­trzebie organizacji tego typu akcji w przyszłości.

Imprezy organizowane były przez kadrę przodowników oraz przewodników posiadają­cych odpowiednie uprawnienia PTTK. Ogółem przy realizacji akcji uczestniczyło 12 osób i ob­służyło łącznie 40 osobo-imprez. Wśród organizatorów większość to wolontariusze.

Pamiątkowe plakietki PTTK dla uczestników imprez turystycznychPozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl