Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Projekt teleopieki medycznej

Częstochowskie seniorki i seniorzy znów otrzymają bezpłatne wsparcie. Rusza nabór do projektu zdalnych usług opieki medycznej i społecznej „W ochronie zdrowia i życia”.

- Mamy dziś dobre wiadomości dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy a także sąsiednich powiatów częstochowskiego i kłobuckiego. Pozyskaliśmy w konkursie środki unijne na kolejny projekt teleopieki, z którego będzie mogło skorzystać 300 samotnych i nie w pełni samodzielnych osób powyżej 65 roku życia – zapowiedział 23 września, podczas spotkania prasowego, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Wsparcie będzie kierowane w pierwszej kolejności do osób, które mają problemy zdrowotne. Projekt „W ochronie zdrowia i życia” potrwa do końca 2022 r. Jego budżet to blisko 4,5 mln zł, z  czego blisko 4,2 mln zł pochodzi ze środków europejskich.

Projekt  jest twórczą kontynuacją projektu „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze...”, który był realizowany przez dwa lata do 2019 r. Wówczas wsparciem objęto 200 mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Cieszył się dużym powodzeniem i był wysoko oceniany nie tylko przez seniorów, ale także niezależne gremia. Dwa lata temu został wpisany do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Budżet tamtego programu wynosił 1,4 mln zł.

W obecnym programie, przy wyższym budżecie – oprócz zwiększenia liczby uczestników, wprowadzono też dodatkowe komponenty. To badania przesiewowe w kierunku chorób neurodegeneracyjnych, tak, by szybciej zdiagnozować ryzyko Alzhaimera czy Parkinsona oraz zdalne poradnictwo psychologiczne. Do projektu zaproszono też  kolejnego partnera medycznego – TELEMEDYCYNĘ Polska, by realizować wsparcie z zakresu kardiologii i diabetologii.

- Dzięki temu 125 osób otrzyma na czas projektu do domów niewielkie ale niezwykłe dokładne urządzenia do zdalnego EKG, a 20 osób będzie mogło badać poziom cukru pod opieką edukatorów diabetologicznych – mówiła Marta Kozłowska ze Stowarzyszenia „EBI ASSOCIATION”.

To wsparcie w pierwszej kolejności przeznaczone będzie dla osób świeżo zdiagnozowanych w zakresie chorób układu krążenia, serca, czy cukrzycy, w tym osób do roku od wystąpienia poważnego incydentu kardiologicznego (badania wykazują, że najgroźniejszy dla życia „sercowców” jest pierwszy rok po zawale).

W ramach projektu „W ochronie życia i zdrowia - nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” uczestnicy będą mogli korzystać ze zdalnych usług opieki medycznej i społecznej w miejscu zamieszkania - przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Grupą docelową jest 300 seniorek i seniorów powyżej 65 roku życia, samotnych, nie w pełni samodzielnych z Częstochowy oraz z powiatu częstochowskiego i kłobuckiego, w tym głównie osób z problemami w zakresie chorób serca, cukrzycy, depresji i pierwszych objawów demencji. Osoby te otrzymają urządzenia teleinformatyczne pozwalające na 24-godzinny kontakt z pracownikami zdalnej opieki, którzy pomagają w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, ale także podwyższonego stresu, lęku, samotności.

Pracownik zdalnie analizuje sytuację, wspiera podopiecznego i kontaktuje się automatycznie ze służbami ratunkowymi lub stworzoną w projekcie siecią pomocową (sąsiadami, opiekunami, rodziną podopiecznego, pielęgniarką czy NZOZ).

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych. Jego wartość to 4.470.430 zł, w tym dofinansowanie: 4.157.500 zł

Wkład własny w projekcie pokrywa Miasto Częstochowa (pozafinansowy) oraz Telemedycyna Polska S.A.. Liderem projektu jest Stowarzyszenie „EBI ASSOCIATION” z Jastrzębia-Zdroju, a partnerami OpiekaNova Sp. z o.o. z Gdyni, Gmina Miasto Częstochowa oraz Telemedycyna Polska S.A. z Katowic

Udział w projekcie jest dla uczestników bezpłatny.

źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl