Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Ciekawie w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym nr 1 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Placówka  prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie, organizowała dla dzieci wakacyjne zajęcia opiekuńczo wychowawcze, rekreacyjno - sportowe oraz turystyczno - krajoznawcze. 

Ponadto odbywały się podczas pandemii dyżury telefoniczne, konsultacje z rodzicami on-line, pomoc w lekcjach.  Dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia  wydane zostały paczki żywnościowe.

Program wakacyjnych zajęć dla dzieci był bardzo ciekawy, mi. ćwiczenia sprawnościowe w Parku Wypoczynkowym "Dino-Lino" na Lisińcu i Parku Linowym "Jura Park" w Olsztynie; zajęcia rekreacyjno-poznawcze w Ośrodku Wypoczynkowym TPD w Olsztynie i podczas wycieczki po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Podopieczni Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 1 TPD/OO korzystali także z atrakcyjnej ofery okolicznych gospodarstw agroturystycznych, m.in. uczestniczyli w nauce dojenia krów czy pieczenia w tradycyjny sposób podpłomyków.

Działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 1 TPD/OO jest finansowana z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl