Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie - miejskie projekty

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie realizuje szereg projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta Towarzystwa cieszy się dużym powodzeniem i zaufaniem częstochowian.

W roku 2020  Towarzystwo realizuje m.in.

I Projekt: Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
Przeciwdziałanie przemocy, wspieranie edukacji dyskryminacyjnej NIE- dla przemocy i dyskryminacji

okres realizacji  od 01.01.2020  do 31.12.2020

W ramach tego projektu zaplanowano następujące działania, z których wiele już zrealizowano:

1. Spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie " Seans profilaktyczno– wychowawczy o odpowiedzialności prawnej nieletnich.

2. Warsztaty profilaktyczne „Ciesz się życiem i rób to, co kochasz – bez dodawania alkoholu ”.

3. Warsztaty profilaktyczne profilaktyka.

4. Prelekcja profilaktyczna dla rodziców "Alkohol, a przestępstwa".

4. Szkolenie profilaktyczne dla nauczycieli nt. „Przygotowanie do pracy z uczniami i rodzicami w zakresie zapobiegania uzależnieniom oraz interwencji i pomagania w sytuacjach sięgania przez młodzież po środki uzależniające-alkohol.”

5. Specjalistyczne konsultacje dla rodziców , nauczycieli , opiekunów.

II. Organizacja warsztatów tanecznych z elementami profilaktyki -" Ważny jest każdy krok".

okres realizacji  od 01.01.2020  do 31.12.2020

1. Warsztaty taneczne z elementami profilaktyki

2. Warsztaty profilaktyczne

3. Warsztaty dla rodziców i opiekunów "Dobre relacje rodzic-dziecko"

III. Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych „Profilaktyka poprzez sport”

okres realizacji  od 01.01.2020  do 31.12.2020

1. Treningi piłkarskie

2. Warsztaty  dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Nie bierz -odmów”

3. Warsztaty  korekcyjne dla młodzieży metrykalnie dorosłej

4. Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych „Gry , Internet  – Uzależnienie czy zabawa"

5. Spotkania oraz prelekcje z psychologiem i pedagogiem pod tytułem „Komunikacja interpersonalna"

6. IV Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków

7. VIII Międzyszkolny Amatorski Turniej Piłki Nożnej

8. W ramach promocji programu ’ zostanie zorganizowana kampania społeczna pod hasłem „Uprawiam sport-NIE biorę"

Wyżej wymienione projekty są zlecane i dofinansowane z budżetu Gminy Miasta częstochowyPozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl