Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Granty "Dostępność+" dla osób z niepełnosprawnościami

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra.
Tematem przewodnim działań Inkubatora jest DOSTĘPNOŚĆ +. Już od 01 września 2020r. można składać wnioski dotyczące pozyskania grantów na innowacje społeczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Inkubator będzie udzielać pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).Chodzi o innowacyjne rozwiązania lub narzędzia w skali mikro, które dotyczą między innymi sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

W skrócie:

-temat innowacji: DOSTĘPNOŚĆ +
więcej o dostępności www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/funduszeeuropejskie-
bez- barier/dostepnosc-plus/
-grupa docelowa do której powinny być skierowane innowacje:
osoby z niepełnosprawnościami
osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji
-kto może być grantobiorcą:
osoby fizyczne, grupy nieformalne, NGO, stowarzyszenia, fundacje, osoby prowadzące
działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, instytucje pozarządowe, prywatne i publiczne
-wartość grantu:do 50 tys pln

Nabór wniosków do II rundy – będzie trwał od 01 września 2020r. do 12 października 2020r.
Więcej szczegółów na stronie http://inkubatorwielkichjutra.pl/.
Na stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące naboru, formy składania wniosków,
regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego w zakładce Nabór.
http://inkubatorwielkichjutra.pl/nabor/

W załączeniu dodatkowe informacje o grancie Dostępność+
 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl