Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Projekt "Śląskie pomaga"

Projekt ŚLĄSKIE POMAGA jest projektem realizowanym przez Województwo Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, który skierowany do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych funkcjonujące w systemie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Liderem projektu jest Województwo Śląskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wartość projektu: 13 051 765,00 PLN 

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Do grupy tej zaliczają się osoby:

  1. Zamieszkujące i pracujące w placówkach realizacji usług zdrowotnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych - zakwaterowania masowego (DPS, placówki całodobowe opieki, ZOL/ZOP), tj.:
  • osoby starsze u których zazwyczaj występują choroby przewlekłe bądź wieku starczego, z ograniczoną odpornością, przez co są one najbardziej zagrożone utratą zdrowia lub życia w związku z infekcją wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Z raportów przekazywanych przez środowiska medyczne z krajów ogarniętych pandemią, jasno wynika, że osoby starsze powyżej 70 roku życia, stanowią główny odsetek wszystkich przypadków śmiertelnych.
  • osoby niepełnoprawne, u których które cierpią szereg chorób współistniejących, z ograniczoną odpornością, przez co są one drugą grupą z najbardziej zagrożonych utratą zdrowia lub życia w związku z infekcją wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Z raportów przekazywanych przez środowiska medyczne z krajów ogarniętych pandemią, jasno wynika, że osoby z chorobami współistniejącymi, niezależnie od wieku są kolejną z grup zagrożonych skutkami pandemii.
  • pracownicy instytucji zapewniających całodobowa opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym, którzy są narażeni na ryzyko choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, ale także mogą również być nośnikiem wirusa w trakcie wykonywania czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych wobec mieszkańców placówek. Dotyczy to przede wszystkim osób wykonujących zawody medyczne, opiekuńcze, porządkowe i obsługowe. 
  1. Osoby starsze zamieszkujące w środowisku (telefon – SENIOR-fon – zadanie ROPS).

W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie placówek w zakresie:

  • finansowania zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych,
  • finansowania zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej
  • doposażenia placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID- 19.

O środki ubiegać się mogą wszystkie podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej tj. samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty medyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący w tym zakresie działalność gospodarczą.

Nabór wniosków o przystąpienie do projektu prowadzony będzie w dniach 15- 21 kwietnia 2020 r. za pomocą elektronicznego systemu naboru, który dostępny jest na stronie internetowej Lidera projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej projektu: sp.rops-katowice.pl  oraz pod numerami telefonów: 32/730-68-86, 32/730-68-69, 32/730-68-51.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl