Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Częstochowa po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W 16 edycji udział biorą zarówno uczniowie częstochowskich szkół, jak i dorośli. Materiały wykorzystywane w ramach akcji już trafiły do podstawówek i gimnazjów. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2001 roku akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze).

W tym roku, aby skutecznie dotrzeć z przekazem do dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, częściowo przekształcono dotychczasowy, ulotkowo-konkursowy model kampanii w przedsięwzięcie oparte na kartach pracy. Są to materiały, które wymagają od dziecka aktywności. Zawierają różne proste ćwiczenia i zadania, dzięki którym treści profilaktyczne zostaną łatwiej zapamiętane. Zaproponowano młodym ludziom materiały, które redukują zagrożenia wynikające z błędnych modeli wychowawczych. Uczą asertywności, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, odmowy wypicia alkoholu, zasad zdrowego trybu życia na podstawie uczestnictwa w dyskusji i wypełniania kart pracy.

Dla rodziców przygotowano ulotki podejmujące problematykę właściwego wychowania dzieci:

 • jak realizować codzienne zadania wychowawcze wobec dzieci,

 • jak nawiązać z nimi prawidłowe relacje,

 • jakie są skutki zaniedbań, braku więzi, ale także nadmiernej opieki i kontroli – wadliwych postaw rodzicielskich,

 • gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudności rodzinnych.

Propozycje dla rodziców pomagają im poznać dzieci i zrozumieć ich potrzeby. Wskazują także, co jest ważne w relacji dziecko–rodzic, i jak duże znaczenie ma wspólne spędzanie wolnego czasu.

CELE GŁÓWNE KAMPANII:

 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki,

 • wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki,

 • wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

CELE DODATKOWE KAMPANII:

 • kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej,

 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 wychodzi naprzeciw obowiązkom wychowawczym nałożonym na nauczycieli i pedagogów przez:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół,

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,

 • zadanie zapisane w art. 4 ust. 1 pkt 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Źródło: www.TrzezwyUmysl.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl