Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szanowni Państwo,

W związku z wytycznymi Rządowego Zespołu Kryzysowego oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, zostaje zamknięta dla interesantów.

KONTAKT:

WNIOSEK O ZASTOSOWANIE LECZENIA ODWYKOWEGO:

  • do pobrania na stronie www.czestochowa.pl w Poradniku interesanta, zakładce zdrowie i sprawy społeczne, link do karty informacyjnej i druku wniosku:

http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=PS003

  • wypełniony wniosek, mnożna składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem MKRPA w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Feliksa Nowowiejskiego 24

42-217 CZĘSTOCHOWA.

Licząc na Państwa zrozumienie prosimy o stosowanie się do powyższych informacji.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl