Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs na projekty aktywizacji zawodowej

W marcu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zamierza ogłosić konkurs na projekty aktywizacji zawodowej dla osób młodych w wieku 15-29 lat niepracujących (niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) oraz dla pracujących we względnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Wniosek o dofinansowanie takiego projektu może złożyć organizacja pozarządowa (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub agencja zatrudnienia, która ma siedzibę w województwie śląskim oraz w dniu złożenia wniosku od co najmniej 3 lat (w okresie ostatnich 6 lat przed tym dniem) prowadzi działalność w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa śląskiego.

W projekcie będzie obowiązywać uproszczona metoda rozliczania (tzw. stawka jednostkowa na jedną osobę aktywizowaną). Celem tej metody jest ułatwienie realizacji projektu. Nie będzie konieczności przedstawiania faktur. Trzeba będzie przedstawić dokumenty potwierdzające jakość realizowanego projektu, np. certyfikaty ukończenia szkoleń lub umowy o pracę.
Stawka dotyczy minimum dwóch form wsparcia (zgodnie z indywidualnym planem działania), tj.poradnictwo zawodowe, szkolenie lub staż.

Projekty mają przyczynić się do poprawy sytuacji zawodowej osób młodych.

Więcej informacji znajdą Państwo we właściwym regulaminie konkursu i podczas szkolenia dla przyszłych realizatorów projektów. Informacje o wejściu w życie regulaminu oraz o terminie szkolenia będą opublikowane na stronie internetowej pod adresem: https://power.wup-katowice.pl/.

Wnioskodawca konkursu może zyskać stabilne źródło finansowania działań statutowych, a ponadto doświadczenie, które może przydać się w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz promocję swojej działalności w konkursach dobrych praktyk projektowych.

Zachęcamy do bieżącego obserwowania ww. strony internetowej oraz profili Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w mediach społecznościowych: https://pl-pl.facebook.com/slaskie.rynekpracy/ https://www.linkedin.com/company/wup-katowice


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl