Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Znaczenie klimatu szkoły w profilaktyce zachowań problemowych młodzieży

W Częstochowie odbyła się konferencja naukowa "Znaczenie klimatu szkoły w profilaktyce zachowań problemowych młodzieży". Spotkanie było inauguracją programu Epsilon, realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i pedagodzy ze szkół ponadpodstawowych. Pierwszego dnia uczestnicy skupili się na takich zagadnieniach, jak m.in. szanse i zagrożenia współczesności jako wyzwanie dla wspólnej mobilizacji szkoły w procesie wychowania, czy skuteczne praktyki wychowawcze w szkołach ponadpodstawowych w Polsce i na świecie. Drugi dzień poświęcony był problematyce zachowań autodestrukcyjnych młodzieży. Podczas wykładu i warsztatów zgromadzeni uczyli się, jak rozpoznawać problemy i jak z nimi pracować. Wzięli też udział w warsztatach szkoleniowych, poświęconych pracy z zespołem klasowym w oparciu o zasoby grupy oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych.

Program profilaktyczno-wychowawczy Epsilon powstał jako odpowiedź na stale narastający problem agresji w szkole i przemocy w grupach klasowych, co dotyka w równie destrukcyjnym stopniu uczniów przejawiających wspomniane zachowania, jak i ich otoczenie i z czym mierzyć się muszą wychowawcy. Wskazuje się, że działania wychowawcze i profilaktyczne ukierunkowane na akceptację dziecka agresywnego mogą zapobiegać powstawaniu i rozwojowi dewiacyjnych zachowań. Dobrze funkcjonujący zespół klasowy, posiadający pozytywną relację z wychowawcą, może stać się środowiskiem wychowawczym korygującym zachowania ucznia. Kompetencje wychowawcy do stwarzania uczniom zagrożonym odrzuceniem lub odrzuconych przyjaznego środowiska są ważnym elementem budowania warunków do prawidłowego rozwoju dziecka, pomimo nieprawidłowego funkcjonowania otoczenia - np. środowiska rodzinnego. Program składa się z cyklu warsztatów dla dzieci i szkoleń/konsultacji dla wychowawców.

Organizatorami konferencji były: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta oraz Centrum Innowacyjnej Profilaktyki.

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl