Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Informacja

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa (2019 nCoV) zwracamy się do Państwa z apelem o przekazanie do wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej  prośby o podjęcie niezbędnych działań o charakterze profilaktycznym.

Wskazany koronawirus przenoszony jest drogą kropelkową i można zmniejszyć ryzyko zakażenia, w taki sposób, jak stosuje się w przypadku innych chorób przenoszonych drogą kropelkową: częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa podczas kichania zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazową, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, stosowanie bezpieczniej odległości od osób, które mają objawy ze strony układu oddechowego tj. kaszel czy katar.

Jednocześnie prosimy o zobowiązanie osób kierujących ww. jednostkami o przekazanie podopiecznym i ich opiekunom podstawowych informacji związanych z profilaktyką zdrowotną w zaistniałej sytuacji.

W przypadku placówek stacjonarnych i półstacjonarnych w szczególności prosimy o:

 • porozmawianie z podopiecznymi (i w uzasadnionych przypadkach z ich opiekunami) na temat konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu
  i kichania;
 • wywieszenie w widocznym miejscu w placówce instrukcji dotyczącej mycia rąk oraz innych zasad dotyczących higieny osobistej;
 • zaapelowania do beneficjentów usług placówek dziennych i półstacjonarnych, aby będąc przeziębionymi i chorymi nie korzystali z ich usług adekwatnie do możliwości;
 • zaapelowania do opiekunów, by nie posyłali przeziębionych i chorych uczestników
  do placówek o charakterze dziennym i półstacjonarnym;
 • zwrócenie uwagi, aby do jednostek nie przychodzili chorzy pracownicy;
 • poinformowania podopiecznych (i ich opiekunów), że jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nieorganizowanie wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podanie do wiadomości kontaktu
  do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jednocześnie prosimy o rozważenie możliwości zapewnienia dostępu do korzystania
ze środków przeznaczonych do dezynfekcji rąk, które winny być jednakże stosowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i przy zachowaniu stosownych środków ostrożności oraz ewentualnie zapewnionego nadzoru nad sposobem ich wykorzystywania przez podopiecznych.

W celu ewentualnego wykorzystania załączamy plakaty opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, udostępniony w lokalizacji ( https://www.pzh.gov.pl/ ) oraz Ministerstwo Zdrowia.

Śląski Urząd Wojewódzki, Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej

Plakat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Plakat Ministerstwa Zdrowia


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl