Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
"Mówimy NIE uzależnieniom i przemocy" Porozumienie Aktywności Lokalnej

Sygnatariusze Porozumienia Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy” spotkali się 27 stycznia w Urzędzie Miasta, by m.in. omówić zasady współpracy w zakresie interdyscyplinarności w przeciwdziałaniu przemocy.

Celem Porozumienia - podpisanego w imieniu Gminy przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, a w imieniu Partnerów przez Iwonę Michalską –Wierusz i Sylwię Polańską z Częstochowskiego Stowarzyszenia „Etoh” - jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą oraz przeciwdziałanie uzależnieniom (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii).
Do partnerstwa przystąpiły działające na terenie miasta instytucje i organizacje pozarządowe: Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Stowarzyszenie Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej, Stowarzyszenie Abstynenckie „Północ”, Klub Abstynenta „Wytrwałość”, Abstynenckie Stowarzyszenie Klub Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Rozsądek”, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Jozue”, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Częstochowski Ośrodek Szkolenia Wyczynowego, Fundacja Integracji Społecznej Feniks, Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, Koło Częstochowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Centrum Terapii, Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla rodziny”, Odział Okręgowy w Częstochowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
Liderem Porozumienia jest Gmina Miasto Częstochowa i swoje działania realizuje przy pomocy Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Partnerzy są odpowiedzialni m.in. za organizację konferencji, spotkań i warsztatów oraz realizację innych działań o charakterze profilaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym, psychoedukacyjnym, terapeutycznym, socjoterapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym.

Podczas środowego spotkania.m.in. omówieno zasady współpracy jednostek organizacyjnych miasta w ramach partnerstwa aktywności lokalnej na rzecz Częstochowy w zakresie „Interdyscyplinarności w przeciwdziałaniu przemocy” oraz harmonogram działań i kalendarz wspólnych imprez na rok 2016.

Kolejne spotkanie sygnatariuszy Pororozumienia odbędzie się 2 marca w Częstochowskim Towarzystwie Profilaktyki Społecznej, przy ulicy Rejtana.

źródło:www.czestochowa.plPozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl