Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Miasto otwarte- warsztaty

W sobotę, 29 lutego, wszystkie zainteresowane osoby będą mogły wziąć udział w warsztatach, które posłużą opracowaniu praktycznych rekomendacji do Częstochowskiej Polityki Równości. Wcześniej należy tylko zgłosić swój udział – liczba miejsc jest ograniczona.    

Warsztaty adresowane są do osób działających w organizacjach pozarządowych czy radach dzielnic, lokalnych liderów i liderek, młodzieży, seniorek i seniorów, ale także po prostu wszystkich mieszkańców i mieszkanek zainteresowanych kwestią równych szans i przeciwdziałania dyskryminacji.   

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów wspólnie zastanowią się m.in. nad tym, czym jest dyskryminacja i jak może się przejawiać oraz czy wszyscy mieszkańcy i mieszkanki mogą w takim samym stopniu korzystać z tego, co miasto ma im do zaoferowania. Porozmawiają też o tym, co można zrobić, aby wszyscy – bez względu na płeć, wiek, rasę, język, pochodzenie etniczne czy społeczne, przynależność do mniejszości narodowych czy orientację seksualną – mieli równe szanse.

Warsztaty poprowadzi Agata Wierny – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. równych szans, a także przewodnicząca Zespołu ds. równego traktowania.

Warsztaty odbędą się w sobotę, 29 lutego, w godz. 10.00 – 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane powinny zgłosić swój udział do 27 lutego, do Referatu Dialogu i Praw Człowieka Wydziału Polityki Społecznej UM. Można to zrobić telefonicznie pod numerami 34 370 74 97 lub 98, wysyłając mejla na adres jglab@czestochowa.um.gov.pl lub osobiście w Pałacu Ślubów przy ul. Focha 19/21, pokój 32.

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl