Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Stare Miasto - Nowe Życie

Ruszył ostatni rok realizacji projektu „Stare Miasto – Nowe Życie”.Projekt realizowany jest od 2 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 roku. Celem jest zwiększenie integracji oraz wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie dzielnicy Stare Miasto.

Realizacja projektu zadania przyczynia się do odbudowywania i podtrzymywania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, odbudowywania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy oraz zapobiegania procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Oferowane wsparcie odbywa się w ramach:

  • Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
  • Klubu Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia dla osób z dzielnicy Stare Miasto
  • Organizowania Społeczności Lokalnej dla dzielnicy Stare Miasto

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.adullam.pl.

Projekt „Stare Miasto – Nowe Życie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny, a realizowany jest przez Fundację Chrześcijańską „Adullam” w formie zadania publicznego na zlecenie Gminy Miasta Częstochowa.

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
Organizowanie Społeczności Lokalnej "Stare Miasto - Nowe Życie"
ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa
tel. 539 339 276, e-mail: osl.staremiasto@gmail.com
http://www.adullam.pl/
https://pl-pl.facebook.com/fundacjachrzescijanska/

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl