Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Osoby starsze i chore pod opieką ośrodka wsparcia

Ośrodek zapewnia 15 miejsc całodobowego, okresowego pobytu dla osób, które znalazły się w sytuacji dla nich kryzysowej, jak np. brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność, w miejscu ich stałego pobytu.

Celem realizacji zadania publicznego jest utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia z 15 miejscami całodobowego, okresowego pobytu dla osób starszych, z niepełnosprawnością, po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Działania ośrodka stwarzają warunki do  zapobiegania społecznej marginalizacji osób wymagających opieki. Poprzez prowadzenie ośrodka zaspokajane są niezbędne potrzeby życiowe beneficjentów/beneficjentek zadania publicznego, tj. posiłki, możliwość przebywania w czystych, bezpiecznych warunkach pod stałą opieką opiekunów, z możliwością wsparcia ratowników i opiekunów medycznych, opiekunki środowiskowej, rehabilitanta-opiekuna oraz w razie potrzeby lekarza POZ i wolontariuszy, którzy pomagają w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, załatwianiu spraw urzędowych, spraw osobistych itp.

Fundacja Chrześcijańska „Adullam” realizuje zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy” do 9 lutego 2020 roku. Działanie realizowane jest jako zadanie zlecone, współfinansowane ze środków Gminy Miasto Częstochowa

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
Organizowanie Społeczności Lokalnej "Stare Miasto - Nowe Życie"
ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa
tel. 539 339 276, e-mail: osl.staremiasto@gmail.com
http://www.adullam.pl/
https://pl-pl.facebook.com/fundacjachrzescijanska/
 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl