Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Asystenci wesprą osoby z niepełnosprawnościami w Częstochowie

Miasto przystąpiło do rządowego programu mającego na celu wsparcie w codziennym funkcjonowaniu pełnoletnich osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Odpowiednią uchwałę podjęła Rada Miasta.

Za rządowy, finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (edycja 2019-2020) odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Raport sporządzony na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykazał, że pomoc takiego asystenta jest koniecznym warunkiem włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie lokalnych społeczności. Celem Programu jest więc wprowadzenie takiej usługi jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Wśród świadczonych przez asystenta przez 7 dni w tygodniu usług będą m.in.: pomoc w wyjściu z domu, zakupach, załatwianiu urzędowych spraw czy dojazdach na rehabilitację.

Projekt uchwały dotyczącej przystąpienia Częstochowy do programu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. W listopadzie zeszłego roku na wniosek miasta przyznano mu ponad 1 mln zł na realizację programu w 2020 roku.

Udział Częstochowy w programie to kolejna forma pomocy dla osób z niepełnosprawnościami wspierana przez władze samorządowe. Zadanie będzie zlecone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zainteresowani skorzystaniem z usługi asystenta osobistego powinny kierować się po szczegółowe informacje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pierwsza edycja programu, na który w tym roku ministerstwo ma przeznaczyć w skali kraju łącznie 50 mln zł z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, będzie realizowana do końca grudnia.

Przy okazji przystąpienia miasta do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” warto przypomnieć, że starania częstochowskiego samorządu mające na celu poprawę jakości społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami ocenione zostały bardzo wysoko w niezależnym raporcie z monitoringu dostępności usług samorządowych dla tej grupy. Raport – przygotowany przez stowarzyszenie ,,Bona Fides” – opublikowano wiosną zeszłego roku, a materiał dotyczący łącznie 24 obszarów zbierano przez kilka miesięcy, m.in. sprawdzając dokumentację i przeprowadzając wywiady z osobami z niepełnosprawnościami. Według oceny sporządzających raport, Częstochowa może się pochwalić m.in. modelowo prowadzonymi działaniami informacyjnymi, diagnozowaniem barier dostępności przestrzeni publicznej czy uwzględnianiem ich likwidacji w dokumentach strategicznych i inwestycjach. Osoby z niepełnosprawnością mają wsparcie organizacji ,,trzeciego sektora”; jest tu też sprzyjająca, współtworzona przez samorząd atmosfera dla wielu cennych inicjatyw dla tej grupy mieszkanek i mieszkańców.   

źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl